เซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมสานฝันเยาวชนในโครงการพี่ทหารสานฝัน รุ่นที่ 5

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น เปิดบ้านต้อนรับกองกำลังสุรนารี สานฝันเยาวชนไทยใน “โครงการพี่ทหารสานฝัน รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561” คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และเพิ่มประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาแนวคิดและการศึกษา โดยมี พลตรีธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 และภริยา ให้เกียรติเป็นประธาน ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

นางนาถยา เตชะไกรศรี (จิราธิวัฒน์) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น กล่าวว่า “ปัจจุบัน ซีพีเอ็นบริหารศูนย์การค้า 32 แห่งทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ศูนย์การค้าของเราเป็นเสมือนศูนย์กลางการใช้ชีวิตของทุกชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ และเรามีนโยบายที่จะต้องมีส่วนช่วยส่งเสริม และพัฒนาชุมชนในทุกพื้นที่ ที่มีศูนย์การค้าของเราอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวชน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัทฯ

เพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  ที่ผ่านมา เราได้ทำกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนไทยในหลายรูปแบบ อาทิ การปรับปรุงอาคารเรียน สร้างศูนย์การเรียนรู้สำหรับโรงเรียนและชุมชน ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน มอบสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ที่จำเป็น เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการจัดกิจกรรม อีเว้นท์ ที่ช่วยพัฒนาการศึกษา และทักษะการเรียนรู้ของเด็กๆ ตามศูนย์การค้าของเราทุกสาขาทั่วประเทศอีกด้วย”

“สำหรับการทัศนศึกษาเยี่ยมชมเซ็นทรัลเวิลด์ของโครงการพี่ทหารสานฝัน รุ่นที่ 5 นี้ เรารู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีมากที่ได้มีโอกาสต้อนรับเจ้าหน้าที่ทหารจากกองกำลังสุรนารี และคณะนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากพื้นที่ 9 จังหวัดเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เปรียบเสมือนแลนด์มาร์คด้านไลฟ์สไตล์และช้อปปิ้งของกรุงเทพฯ เป็นศูนย์การค้าที่เน้นด้านนวัตกรรมใหม่ๆ และนำเสนอประสบการณ์ที่แปลกใหม่อยู่เสมอ ดังนั้น เราหวังว่าการมาทัศนศึกษาครั้งนี้ จะเป็นการเปิดโลกทัศน์ และประสบการณ์แปลกใหม่ รวมทั้ง สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ได้นำไปต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของเด็กๆต่อไปในอนาคต” 

“โครงการพี่ทหารสานฝัน รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561” โดยกองกำลังสุรนารี เป็นโครงการที่คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในพื้นที่ 9 จังหวัดเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และเพิ่มประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาแนวคิดและการศึกษา

Previous post ฮุนได เปิดตัวผู้แทนจำหน่ายแห่งใหม่ที่อยุธยา
Next post ลดปัญหา Gen Z ติดเกม ด้วยคุณธรรม 5.0
Social profiles