กิจกรรม “๕ ธันวา ตามรอยพระราชา”

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิธรรมดี มูลนิธิชัยพัฒนา และ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมสืบสานศาสตร์พระราชาต่อยอดโครงการหนังสือเดินทางตามรอยพระราชา (The King’s Journey Learning Passport) จัดกิจกรรม “๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้บ้านศาลาดิน คลองขุดแห่งศรัทธากับศาสตร์พระราชาเพื่อความยั่งยืน ณ ชุมชนบ้านศาลาดิน คลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.00 – 18.00 น.

 

Social profiles