กลุ่มปูนซีเมนต์นครหลวง ลงนาม MOU ร่วมกับ IUCN ฟื้นฟูเหมืองหินของบริษัทฯ ในภูมิภาคเอเชีย ให้เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์

พอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน),  ศิวะ มหาสันทนะ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และ ไอเดน ลีเนม (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชิป มง อินทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ ดร. ทีพี ซิงห์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชีย องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature หรือ IUCN) และ เจค บรุนเนอร์ (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้ากลุ่มงานอินโด-เบอร์มา, IUCN ในการจัดทำมาตรฐานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของเหมืองหินให้เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ โดยมีเป้าหมายความร่วมมือระยะเวลา 3 ปี ภายในเขตเหมืองหินของบริษัทฯ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และบริเวณโดยรอบทั้งในประเทศไทย กัมพูชา ศรีลังกา และเวียดนาม  โดยมี ภัชฎา หมื่นทอง (ขวาสุด) และวิไลลักษณ์ สุรพฤกษ์ (ซ้ายสุด) ร่วมงาน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทปูนซีเมนต์รายแรกของไทยที่ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับ IUCN โดยเป็นการลงนามร่วมกันระหว่าง นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และนางสาวอาบัน มาร์คเกอร์ กาบราจิ ผู้อำนวยการภูมิภาค IUCN เอเชีย และผู้อำนวยการภูมิภาค IUCN เอเชีย-โอเชียเนีย ทั้งนี้ได้มีการจัดพิธีลงนามและฉลองความร่วมมือดังกล่าวขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ ประธานกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ”ความหลากหลายทางชีวภาพคือเป้าหมายที่สำคัญอันหนึ่งของบริษัทฯ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างการบริหารการจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพของเหมืองหินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการพลิกฟื้นพื้นที่เหมืองหินให้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ผ่านโครงการฟื้นฟูสภาพเหมืองหินของบริษัทฯ 

“ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2556 บริษัทฯ ได้เชิญทีมนักนิเวศวิทยาผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Study) ในเหมืองหินที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อนำผลการวิจัยไปประกอบกับการวางยุทธศาสตร์ระยะยาวในการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของอำเภอแก่งคอย

“ด้าน บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด หรือ อินทรีเวียดนาม และ บริษัท ชิป มง อินทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในกัมพูชาเอง ก็มุ่งมั่นที่จะทำกิจกรรมเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อรักษาภูเขาหินปูนในบริเวณปากแม่น้ำโขงที่ตั้งอยู่ในบริเวณประเทศเวียดนามและกัมพูชาเช่นเดียวกัน”

“ส่วน บริษัท สยาม ซิตี้ ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด หรือ อินทรีลังกาได้ลงนามความร่วมมือในกรอบระยะเวลา 3 ปีไปแล้วกับ IUCN ที่ประเทศศรีลังกา เพื่อช่วยชีวิตสัตว์ป่าและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ พัฒนาหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูเหมือง และทำการติดตามตรวจสอบระบบนิเวศน์ของเหมืองหินที่ในเมืองอรูวัคกาลู (Aruwakkalu) และปัตตาลัม (Puttalam) ที่ได้รับการฟื้นฟูแล้วเป็นประจำทุกปี” นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ กล่าว

ด้าน นางสาวอาบัน มาร์คเกอร์ กาบราจิ ผู้อำนวยการภูมิภาค IUCN เอเชีย และผู้อำนวยการภูมิภาค IUCN เอเชีย-โอเชียเนีย กล่าวเสริมว่า “ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมหาศาล ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการทำงานร่วมกันกับภาคธุรกิจ การทำงานร่วมกันกับบริษัทเอกชนอย่างกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง คือหัวใจของการทำงานของ IUCN ในการที่จะสร้างภาคธุรกิจสีเขียวและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ IUCN และปูนซีเมนต์นครหลวงหวังที่จะสร้างผลลัพธ์ให้ปรากฏทั่วภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ โดยจะมีการแบ่งปันวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศตลอดจนการเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมาที่ได้จากการทำงานกับบริษัทอื่น ๆ และชุมชนเป้าหมายในการอนุรักษ์ของภูมิภาคนี้”

IUCN ในภูมิภาคเอเชียมีประวัติในการทำงานร่วมกับบริษัทเอกชนหลายแห่งในภาคการทำเหมืองแร่และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ ในประเทศอินเดีย IUCN จับมือกับบริษัท ทาทา สตีล และ กลุ่มบริษัท อทิตยา เบอร์ล่า ในการพัฒนานโยบายการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและนำแผนการจัดการไปปฏิบัติในเหมืองแร่หลายแห่งทั่วประเทศอินเดีย

Previous post สมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาจัมพ์โร้ปนานาชาติ รายการ “ASEAN Jump Rope Championship Bangkok 2018” และ “Thailand Jump Rope Open 2018”
Next post เปิดไฟประดับต้นคริสต์มาสประจำปี 2561
Social profiles