เปิดงาน “CMKL Tech Summit 2018”

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) เปิดงาน CMKL Tech Summit 2018” สัมมนาใหญ่ด้าน AI ครั้งแรกในไทย จากวิทยากรภาคเอกชนและภาคการศึกษาระดับโลก โดยมี ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น, ดร.อรทัย สังข์เพ็ชร, Prof. Hyong S. Kim, Prof. Jose Moura, Prof. Hae Young Noh และ Prof. Osman Yagan ร่วมงาน Multifunction Hall,  C asean ชั้น 10 อาคารไซเบอร์เวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

Social profiles