มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย มอบเงินให้แก่ สพฐ. สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

มร.ฮิซาชิ ฮิรากิ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย พร้อมด้วยนายกริช ทองนาค (ที่ 2 จากขวา) กรรมการมูลนิธิฯ มอบเงิน 300,000 บาท ให้แก่ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 30 โรงเรียนซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสพฐ. โดยมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542  รวมทั้งสิ้น 600 โรงเรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนนำเงินไปซื้อพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และนำผลผลิตที่ได้มาเป็นอาหารกลางวันและจำหน่ายเป็นรายได้ต่อไป โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

Social profiles