SACICT เตรียมเฟ้นหาสุดยอดผู้มีฝีมือ พร้อมนำผลงานโชว์ภายใน “งานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 10”

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า  “ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ หรือ SACICT เห็นถึงคุณค่าในตัวบุคคลผู้อนุรักษ์และสืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทยมาอย่างยาวนาน ด้วยความอุตสาหะ รักษาคุณค่าภูมิปัญญาดั้งเดิมในศาสตร์และศิลป์เชิงช่าง ด้วยความหวงแหนในสมบัติของบรรพบุรุษ  ซึ่งงานหัตถกรรมบางประเภทก็มีแนวโน้มที่จะสูญหายไปจากวิถีชีวิตและสังคมไทยในปัจจุบัน

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT สานต่อโครงการเชิดชูผู้ทำงานศิลปหัตถกรรม คัดสรรเป็น “ครูศิลป์ของแผ่นดิน”“ครูช่างศิลปหัตถกรรม”และ“ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม”ประจำปี 2562 ด้วยการเฟ้นหาบุคคลที่มีองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่สืบทอดมาแต่ดั้งเดิมมีทักษะฝีมือเชิงช่างในงานศิลปหัตถกรรมจากทั่วประเทศกว่า 300 ราย ในหลากหลายประเภทผลงานศิลปหัตถกรรม เช่น เครื่องทอ เครื่องกระดาษ เครื่องไม้ เครื่องดิน เครื่องโลหะ เครื่องจักสาน เป็นต้น คัดสรรผู้ที่มีทักษะฝีมือในงานศิลปหัตถกรรม มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และมีผลงานโดดเด่น เตรียมประกาศเชิดชูเกียรติ พร้อมนำสุดยอดผลงานจัดแสดงภายใน “งานอัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 10” ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หรือสนใจติดตามได้ที่ www.sacict.or.th และ https://www.facebook.com/sacict/

 

Previous post พบกับการแข่งขันทักษะวิชาการ “47 ปี วิถีปริยัติ ศรัทธาก้าวไกล น้อมใจจิตอาสา” โรงเรียนพระปริยัติธรรม 12–13 มกราคม 2562 ที่พุทธมณฑล นครปฐม
Next post “โก๊ะ นิพนธ์”ฉีกกฎการร้องเพลงรัก เพื่อหนัง”777 นะชาลีติ (พระสีวลี)”
Social profiles