มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ เออาร์ไอพี จัดงานมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยแห่งปี “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019”

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เตรียมจัดพิธีมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจ THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019” เพื่อเป็นมาตรฐานและเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กรธุรกิจไทยที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาธิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างแรงบันดาลใจ และแบบอย่างของวิธีคิด วิธีปฏิบัติให้แก่ภาคธุรกิจที่จะนำไปสู่การพัฒนา และเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทยอย่างยั่งยืน รวมถึงการปรับกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจด้วยนวัตกรรม ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ ฯ

ทั้งนี้การมอบรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019” ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Innovation Challenges the business world นวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจ” ความสำเร็จขององค์กรในยุคแห่งนวัตกรรม รวมจำนวน 30 รางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ รางวัลตามประเภทอุตสาหกรรมและรางวัลตามความเป็นเลิศในด้านต่างๆ คัดสรรที่สุดขององค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมหลากหลายสาขา อาทิ ธนาคาร ประกันภัย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การผลิต ยานยนต์ อาหาร เป็นต้น

Previous post เอสซีจี ส่งเสริมพฤติกรรม ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ให้เยาวชนไทย ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
Next post สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดคอร์ส Digital Marketing In Action”
Social profiles