ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดโครงการ Rangsit Language Mania Camp จากความชอบสู่อาชีพ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ Rangsit Language Mania Camp จากความชอบสู่อาชีพ ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-25 มกราคม 2562 โดยเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา ครู-อาจารย์ ผู้สมัครจะได้รับประสบการณ์ด้านภาษาที่สำคัญต่อการประกอบอาชีพ ได้เรียนรู้และเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งการทำงาน จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสาขาอาชีพต่างๆ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://goo.gl/forms/BCnyQLTGOdIS0o1N2 (เข้าระบบด้วย gmail) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Rangsit-Language-Mania-Camp-2368785306507633/

Social profiles