งานพัฒนาองค์ความรู้ สำหรับ SME หรือ Knowledge Center

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แถลงข่าวงานพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ SMEหรือ Knowledge Center ประจำปี 2562 และสัมมนาในหัวข้อ “SME : Speed Up to the New Game” พร้อมเชิญวิทยากรระดับประเทศ นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด นายโอลิเวอร์ กิตติพงษ์วีระเตชะ ประธานอำนวยการบริหาร และที่ปรึกษาแบรนด์อาวุโส บริษัท ยังก์ แอนด์ รูบิแคม จำกัดและนายอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการ LINE ประเทศไทย มาร่วมชี้ทางให้ SME Speed up พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปด้วยกันในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม นี้ เวลา 13:00-16:30 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม A-B โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. -16.30 น.

Social profiles