ซีพี ออลล์ เดินหน้าส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง มอบทุนปี 62 อีกกว่า 1,360 ล้านบาท

ซีพี ออลล์ เดินหน้าจัดงาน “ซีพี ออลล์ กับยุทธศาสตร์การศึกษา 2562” (CP All Education Forum 2019) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการศึกษาร่วมพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนของประเทศให้มีศักยภาพโดยใช้หลักสูตรการเรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  มีผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วมงานกว่า 200 คน  พร้อมมอบทุนการศึกษาประจำปีรวมทั้งสิ้นอีกกว่า 1,360 ล้านบาท เพื่อศึกษาในปัญญาภิวัฒน์ฯและเครือข่าย

ภายในงานมี ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ “การศึกษาไทยแห่งอนาคต” และการเสวนาพิเศษหัวข้อ “การศึกษาไทยในฝันของ GEN Y” โดย คุณครูชินกร พิมพิลา คุณครูจากโรงเรียนบ้านนาสีนวล จ.สกลนคร, วิว-ชนัญญา เตชจักรเสมา ยูทูปเปอร์นักเล่าเรื่องเจ้าของช่อง “Point Of View”  และ ว่าที่ร.ต.อิสามะแอ สะแม  บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) “นักศึกษาสู้ชีวิตสู่นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ”  ร่วมเสวนา

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ซีพี ออลล์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ “คน” ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยการก่อตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมขึ้นมา 2 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

นอกจากนี้ยังได้เปิดศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 20 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อรองรับนักเรียนที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆ ให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน โดยไม่ต้องทิ้งถิ่นกำเนิด เพราะสามารถเรียนได้ในจังหวัดบ้านเกิด หรือจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้รูปแบบการสอนในระบบ VDO Conference  สถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่มซีพี ออลล์ ใช้ระบบการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง หรือ Work-based Education เป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาที่พัฒนาเยาวชนให้ได้ทั้งความรู้ ความสามารถและทักษะที่พร้อมปฏิบัติงานได้จริง เหมาะกับโลกในยุคปัจจุบัน

“การเรียนรู้ด้านธุรกิจควบคู่กับการเสริมประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานจริง คือ จุดเริ่มต้นของเส้นทางสู่การเป็นเจ้าของกิจการเหมาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ จึงได้นำหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ Work-based Education มาพัฒนาสถาบันการศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อสังคมที่ตอบโจทย์นโยบายด้านการจัดการศึกษาของรัฐบาลสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ ตลอดระยะเวลากว่า 24 ปี ที่ผ่านมา ซีพี ออลล์,วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์(PAT), สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM), ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์และสถานศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือ ได้ผลิตเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม ไปแล้วกว่า 30,000 คน โดยในปี 2562 ซีพี ออลล์ เตรียมมอบทุนการศึกษาอีกจำนวนกว่า 24,000 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 1,360 ล้านบาท ให้กับนักเรียนนักศึกษาของปัญญาภิวัฒน์และเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทยและเป็นไปตามปณิธานของซีพี ออลล์ นั่นคือ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกคน” ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวทิ้งท้าย

Social profiles