โซเอทิส และ อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ ชวนคนเมืองเลือกสรรวัตถุดิบคุณภาพ เชื่อมโยงผู้ผลิต ใกล้ชิดผู้บริโภค ในงาน From Farm to Table ครั้งที่ 2

นายสัตวแพทย์ อาคม ชีวะเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และเอเซียใต้ บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด (ที่3 จากขวา) นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์ (ที่4 จากขวา) และนายณัฐพล  ยิ่งอารีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้บริหาร อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ (ที่2 จากซ้าย) และนายดวงมนู  ลีลาวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดงาน ฟร์อมฟาร์ม ทู เทเบิล ครั้งที่ 2 (From Farm to Table) Trused FOOD from Good Farm : สด สะอาด ปลอดภัย จากฟาร์มถึงมือคุณ หนุนผู้ประกอบการภาคเกษตรกร ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ กว่า 20 ร้านค้า ณ อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ สีลม

Social profiles