ม.รังสิต เสวนา เรื่อง “เศรษฐกิจใต้ดิน กฎหมาย และบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย”

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคม และศูนย์วิจัยเศรษฐกิจผิดกฎหมาย วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต จัดเสวนา เรื่อง “เศรษฐกิจใต้ดิน กฎหมาย และบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย” เปิดมุมมองทุกมิติทั้งด้านวิชาการ ด้านสาธารณสุข ด้านกฎหมาย รวมถึงความเห็นของภาคประชาชน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านร่วมเสวนา ได้แก่ (จากซ้าย) ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ ทนายเกิดผล แก้วเกิด ผศ.ดร.อุ่นกัง แซ่ลิ้ม รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ นายมาริษ กรัณยวัฒน์ นายอาสา ศาลิคุปต และดำเนินรายการโดย คุณนพวัลย์ สมไกรสีห์ โดยมีสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมฟัง จัดขึ้น ณ ห้อง 6-200 (ชั้น 2) อาคารพิฆเณศ Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต

Social profiles