depa เปิดตัว “3 สุดยอด STAR TECH” ต้นแบบผู้นำทางความคิดด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของเมืองไทย

0 0
Read Time:2 Minute, 36 Second

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ บริษัท สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด เปิดตัว 12 ผู้นำความคิดด้านเทคโนโลยี และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ 3 สุดยอด STAR TECH ของเมืองไทย ในโครงการสร้างความตระหนักรู้สู่การเป็นผู้นำทางความคิดทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้แนวคิด STAR TECH, Constellation of Stars” (สตาร์เทค, คอนสเตลเลชั่น ออฟ สตาร์) โครงการดีๆ ที่จะช่วยกระตุ้นให้คนไทยสนใจเทคโนโลยีดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า depa ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เป็นเวทีเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่แสดงออก โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

กลุ่มที่ 1 Digital Community Leader ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง ที่ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจที่ดำเนินการ หรือคนที่มีผลงานเทคโนโลยีที่สามารถนำมาช่วยพัฒนา ส่งเสริมสินค้า และบริการที่เกี่ยวกับ OTOP ได้

กลุ่มที่ 2 Digital Business Start Up ผู้ที่มีผลงาน หรือโครงการด้านเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ดนตรี การท่องเที่ยว การศึกษา กีฬา สาธารณสุข การสื่อสาร สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

กลุ่มที่ 3 Digital Business Transformation ผู้ประกอบการ ผู้บริหารธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เห็นความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับสุดยอด STAR TECH 3 คนแรกของเมือง ได้แก่

กลุ่มที่ 1 Digital Community Leader คุณพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ เจ้าของธุรกิจ Kawpanao Organic Farm ผู้มีความตั้งใจนำชุมชนเกษตรกรก้าวเข้าสู่การเกษตรยุคดิจิทัล มุ่งแก้ไขพื้นที่ทำกิน พัฒนาดินที่แห้งแล้ง ให้เป็นพื้นที่เพาะปลูกแก่ชุมชนให้ได้

กลุ่มที่ 2 Digital Business Start Up คุณพงศธร ธนบดีภัทร เจ้าของธุรกิจและหนึ่งในทีมผู้สร้าง Refinn เว็บไซต์บริการ Refinance ปรับโครงสร้างหนี้สิน ลดดอกเบี้ย จนทุกวันนี้มีลูกค้ากว่า 70,000 ราย ช่วยคนไทยให้มีเงินเข้ากระเป๋ามากกว่า 1,000 ล้านบาท

กลุ่มที่ 3 Digital Business Transformation ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ นักวิชาการ Data Scientist แห่งบริษัท Coraline Co.,Ltd. ผู้เชี่ยวชาญและให้บริการด้าน Big Data เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลให้ได้มากที่สุดกับการนำข้อมูลไปต่อยอดในรูปแบบธุรกิจต่างๆ ความตั้งใจในการเข้าร่วมโครงการ Star Tech ของ ดร.อสมา ต้องการกระจายความรู้และประสบการณ์ของตัวเอง จัด Workshop ให้กับสถานศึกษารู้ถึงสถานการณ์การทำงานจริง รวมถึงภาครัฐบาลและเอกชน

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post เคทีซีร่วมกับซีอาร์จีจัดแคมเปญใหญ่ “กินบ่อย อร่อยฟิน ได้บินไปมัลดีฟส์ฯ”
Next post ชาร์ป ไทย” เปิดตัวทีวี “อควอส 8K”ในไทย ใช้ “ติ๊ก-เจษฎาภรณ์ ผลดี” เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์
Social profiles