ม.รังสิต จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต จัดประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 (RSU National and International Research Conference 2019) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต และในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ อาคารพระพิฆเนศ Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-6000 ต่อ 5690

Social profiles