แสดงความยินดีไทยซุปเปอร์โมเดล และสมาร์ทบอย 2019

คุณอนุรักษ์  โกศลโชติชโลธร  ผู้จัดการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  ARTY PROFESSIONAL  by BSC  บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล  ผู้สนับสนุนแต่งหน้าการประกวด ไทยซุปเปอร์โมเดลคอนเทสต์ 2019 อย่างเป็นทางการ  ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาว ชยิสรา วัฒนะนาวิน (เจนนี่)  ไทยซุปเปอร์โมเดล 2019    และ นายแทนตะวัน ทัดเดโอ มายอลิ แม็คจิโอลิ (แทน) สมาร์ทบอย 2019   ณ  จีเอ็มเอ็มไลฟ์เฮ้าส์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

Social profiles