แอนด์เท็กซ์ 2019 เตรียมความพร้อม ยกระดับอุตสาหกรรมนอนวูฟเวนไทย สู่ระดับภูมิภาค

แอนด์เท็กซ์ 2019 งานแสดงสินค้าและการประชุมด้านนอนวูฟเวนและเทคโนโลยีสุขอนามัยประเภทใช้แล้วทิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อช่วยยกระดับอุตสาหกรรมนอนวูฟเวนไทยสู่การเป็นฮับในระดับภูมิภาค ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยได้รับเกียรติจาก นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายใต้แนวคิด “การส่งเสริมอุตสาหกรรมนอนวูฟเวนสู่การเป็นศูนย์กลางในระดับภูมิภาค” ซึ่งงาน แอนด์เท็กซ์ 2019 นี้ได้รับความสนใจจากผู้จัดแสดงสินค้ากว่า 200 รายจาก 14 ประเทศทั้งโลก ซึ่งประกอบไปด้วยอินเตอร์เนชั่นแนลพาวิลเลี่ยนจาก ประเทศญี่ปุ่น จีน อินโดนีเซีย ไต้หวัน และ ฮ่องกง มาร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านนอนวูฟเวนและสุขอนามัยใช้แล้วทิ้ง ทั้งวัสดุอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร รวมไปถึงการจัดสัมมนาให้ความรู้ถึง 2 วันเต็มในเรื่องยุทศาสตร์และเทคนิคต่างๆเพื่อช่วยยกระดับอุตสาหกรรมนอนวูฟเวนฯ โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 – 17 พฤษภาคม 2562 นี้ ณ ฮอลล์ EH100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค กรุงเทพฯ

งาน แอนด์เท็กซ์ 2019 นี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) สมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย (TMFA) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมไปถึงสมาคมนอนวูฟเวนในระดับภูมิภาค ทั้งแสดงเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นอนวูฟเวน ทั้งเคมีภัณฑ์ เทคโนโลยีคัดกรอง เครื่องจักรและอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์และบริการ จากผู้จัดแสดงงานกว่า 200 บริษัท

แอนด์เท็กซ์ 2019 นี้ หนึ่งในงานแสดงสินค้านานาชาติที่ทีเส็บให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังอย่างครบวงจรภายใต้แคมเปญ 360 Degree Exhibition Success โดยให้การสนับสนุนตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่กิจกรรม Site Inspection ในการเป็นสะพานเชื่อมต่อผู้จัดงานให้ได้พบกับหน่วยงานภาครัฐ คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ไปจนถึงการสนับสนุนโปรโมชั่นทางด้านการตลาดในการเพิ่มจำนวนผู้แสดงงาน (Exhibitor) และผู้เข้าชมงานจากต่างประเทศ (Visitor) และการจัดงานในครั้งนี้ทีเส็บมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า งานแอนด์เท็กซ์ 2019 จะประสบความสำเร็จได้ตามเป้าประสงค์เป็นอย่างดี อันจะช่วยต่อยอดในการสร้างรายได้และนำเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยทั้งจากการจัดงาน และการเจรจาธุรกิจภายในงาน

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแอนด์เท็กซ์ 2019 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.andtex.com/ หรือ โทร 02-559-0856-8

Previous post เอ็มจี ผนึกกำลังทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อม ในงานสัมมนา “EVolution of Automotive” ผลักดัน “รถยนต์พลังงานไฟฟ้า” สู่ทางเลือกใหม่
Next post พช. ดันเที่ยวอีสาน ชวนสัมผัสเสน่ห์ 20 จังหวัด 84 หมู่บ้าน ใต้แนวคิด “ม่วนคัก ฮัก ISAN”
Social profiles