เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์และวางแผนการสื่อสาร หลักสูตร STAKEHOLDER MANAGEMENT 1 วันเต็ม 19 มิ.ย.นี้

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครในองค์กร ถ้าหน้าที่ของคุณต้องปฏิบัติงานประสานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทักษะความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่หลากหลายเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อสร้างให้เกิดความร่วมมือและผลลัพธ์ที่ดี

M.I.S.S.CONSULT ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก มีความยินดีนำเสนอโปรแกรมการเรียนรู้ศักยภาพของตนเองเพื่อการพัฒนา กับหลักสูตร STAKEHOLDER MANAGEMENT  1 วันเต็ม พร้อมการทำแบบประเมินทางจิตวิทยา สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเองเพื่อการพัฒนา เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์และวางแผนการสื่อสารกับบุคคลที่หลากหลายและแตกต่างให้เหมาะสม

เป็นการเรียนทฤษฎีและเทคนิคพร้อมกิจกรรมเวิร์คช้อปปฏิบัติจริง เหมาะกับผู้ทำงานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับบุคคลในตำแหน่งงานและอาชีพที่หลากหลาย ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562  เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ โรงแรม โอเรียนเต็ล เรสสิเดนซ์ ถนนวิทยุ เพลินจิต สำรองที่นั่งได้ที่ email: member@missconsult.com โทร 02 258 4966 / 4977

Previous post ธอส.ชวนเปิดบัญชี “เงินฝากออมทรัพย์สุขใจ” รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.75% ต่อปี
Next post มหกรรมสินค้าจักรยาน ลดราคา ครั้งยิ่งใหญ่ 20-23 มิ.ย.นี้
Social profiles