แม็คโคร รับรางวัลเชิดชูเกียรติวันสิ่งแวดล้อมโลก

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2562 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมประกาศเดินหน้าโรดแมปองค์กรรักษ์โลก รุกต่อยอดโครงการ Say Hi to Bio Say No to Foam ล่าสุดจับมือคู่ค้าเปิดตัวถุงขยะรีไซเคิลจากเศษขยะพลาสติก จากบ่อขยะในไทย แบรนด์ฮีโร่ รุ่นรักษ์โลก ลดปัญหาการจัดการขยะแบบครบวงจร หวังลดปริมาณขยะพลาสติกกว่า 20,000 ตันต่อปี หนุนส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน (Circular Economy)  พร้อมจัดโปรโมชั่นเอาใจสายกรีน รับวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันทะเลโลก

นางสาวสนมชนม์ จินานนท์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสินค้าอุปโภค บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม็คโครมีความภาคภูมิใจกับการเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงพันธกิจที่แม็คโครตั้งมั่นในการเป็น คู่คิดธุรกิจคุณ โดยดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยนโยบายการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้า พนักงานและชุมชน  โดยมุ่งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด แม็คโคร ร่วมกับ บริษัท คิงส์เอ็นเนอร์จี แอนด์ เวซท์ โซลูชั่นส์ จำกัด เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ถุงขยะรุ่นรักษ์โลก ที่ผลิตจากเศษขยะพลาสติกรีไซเคิลที่ได้มาจากบ่อขยะในประเทศ ภายใต้แบรนด์ฮีโร่ พร้อมจัดโปรโมชั่นต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันทะเลโลก เพื่อให้ผู้บริโภค ผู้ประกอบการร้านค้าได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในราคาเอื้อมถึงได้

“การนำถุงขยะรีไซเคิลแบรนด์ฮีโร่ รุ่นรักษ์โลก เข้ามาจำหน่ายเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเป็นการดำเนินตามแนวนโยบายในการเพิ่มสัดส่วนบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของแม็คโครจาก 20% เป็น 40 % ภายในปี 2562 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน และวันทะเลโลก 8 มิถุนายน ยังจัดโปรโมชั่นสร้างทางเลือกด้านราคา ให้ผู้ประกอบการ กลุ่มร้านค้า โรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจจัดเลี้ยง ตลอดจนลูกค้าสมาชิกแม็คโครได้หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อโลก ช่วยลดปัญหาปริมาณขยะพลาสติกจากบ่อขยะในประเทศได้กว่า 20,000  ตันต่อปี”

ที่ผ่านมา แม็คโคร ประกาศเจตนารมณ์แน่วแน่ในการเปิดโครงการนำร่อง  Say Hi to Bio Say No to Foam  ซึ่งเป็นนโยบายหยุดจำหน่ายโฟมบรรจุอาหาร ใน 12 สาขาที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลเป็นรายแรกในประเทศไทย ตลอดจนเร่งสรรหาบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกรูปแบบใหม่ๆ มาจำหน่ายในราคาค้าส่งอย่างต่อเนื่อง จนได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่ใหญ่ที่สุด

Previous post “MOTOR EXPO 2019” ขายดี ค่ายรถจองพื้นที่คึกคัก
Next post เปิดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1
Social profiles