งานครบรอบ 42 ปี รพ.ธนบุรี ยัง #เป็นห่วงนะ

ในโอกาสครบรอบ 42 ปี โรงพยาบาลธนบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่พัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่วันเปิดดำเนินการวันแรกในวันที่ 10 พฤษภาคม 2520 โดยกลุ่มแพทย์ที่มีอุดมการณ์และปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะเป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่ให้บริการด้านสาธารณสุขของประเทศไทยโดยเน้นเรื่องคุณภาพการรักษาพยาบาล ควบคู่ไปกับคุณธรรม และตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ โรงพยาบาลได้พัฒนาคุณภาพ ทางการแพทย์และมาตรฐานการให้บริการตลอดจนนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้รักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง  

โดยโรงพยาบาลได้มีการพัฒนาด้านต่างๆ ในการให้ บริการแก่ลูกค้าเพื่อได้รับความสะดวก รวดเร็ว และได้มีการปรับปรุงสถานที่ใหม่ โดยแบ่งพื้นที่ผู้ป่วยนอกให้เป็นสัดส่วน ในลักษณะของศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางต่างๆ สำหรับผู้ป่วยในได้แบ่งการดูแลรักษาเฉพาะทางในแต่ละชั้นของอาคาร โดยมีการตกแต่งภายในทันสมัยแต่ยังคงไว้ซึ่งความพร้อมในการให้การดูแลรักษาพยาบาล รวมทั้งยังดูแลรักษา และวินิจฉัยด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

ปัจจุบันโรงพยาบาลธนบุรีมีการให้บริการผู้ป่วยนอกปีละมากกว่า 5 แสนคน โดยมีเตียงสำหรับผู้ป่วยในมากกว่า 400 เตียง มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมทุกสาขามากกว่า 600 คน ทีมบุคลากรด้านการพยาบาลมากกว่า 1,000 คน และทีมงานสนับสนุนด้านอื่นๆ ซึ่งรวมกันแล้วก็กว่า 2,000 คน ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านผลการรักษา การบริการ และเสริมสร้างเทคโนโลยี เพื่อสู่วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล  ที่จะเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานเฉพาะทางชั้นแนวหน้าของประเทศ ที่ผู้รับบริการไว้วางใจและพึงพอใจ

นายแพทย์วชิรบุณย์ ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี กล่าวถึงพัฒนาการของโรงพยาบาลธนบุรี ในปีที่ผ่านมาและรวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 43 และปีต่อๆไป

  • โรงพยาบาลธนบุรีได้รับการรับรองว่าเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานการรักษาพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มาตรฐาน Hospital Accreditation อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 (HA Re-accreditation)
  • โรงพยาบาลธนบุรีได้รับรางวัล Best Medical Performance Group A (กลุ่มโรงพยาบาลขนาดมากกว่า 200 เตียง) จากบริษัท Allianz Ayuddhaya
  • ได้รับรางวัลด้านความรวดเร็วมีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า และรางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ จากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018 ในกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่
  • ในส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยี โรงพยาบาลมีการดำเนินการหลายประการ ตัวอย่างได้แก่การเพิ่มเครื่อง Digital Mammogram 3D Tomo Synthesis หรือเครื่องตรวจมะเร็งเต้านมแบบ 3 มิติ ที่สามารถให้ภาพที่มีความละเอียดคมชัดมากขึ้น อีกทั้งเครื่องตรวจนี้ยังสามารถรองรับการทำหัตถการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อเยื่อเพื่อทำการส่งตรวจหาเชื้อมะเร็ง

สำหรับในปี 2562 ตลอดจนถึงในปี 2563 นั้น คาดว่าสิ่งที่โรงพยาบาลธนบุรี มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะประกอบด้วย

  • โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ความสูง 8 ชั้น พร้อมอาคารจอดรถ เพื่อรองรับปริมาณยานพาหนะที่มาใช้บริการได้ไม่น้อยกว่า 150 คัน เพื่อรองรับปริมาณผู้รับบริการที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • การเปิดศูนย์เส้นเลือดและหลอดเลือดครบวงจร(Vascular Center) ปัจจุบันโรงพยาบาลธนบุรีมีการจำแนกการรักษา โดยให้ความสำคัญกับโรคที่พบบ่อยและมีปัญหารุนแรง โดยการตั้งศูนย์ยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนั้นการเพิ่มศูนย์เส้นเลือดและหลอดเลือด เป็นการพัฒนามาตรฐานการให้บริการและทำให้การรักษาพยาบาลมีความเฉพาะทางและรวดเร็วครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบหลอดเลือดให้การดูแลรักษา และมีการคัดกรองหลอดเลือดโดยเครื่อง ABI และสามารถให้การรักษาที่เหมาะสมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อคุณภาพการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้รับบริการ
  • ในส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการ โรงพยาบาลจะติดตั้งเครื่องตรวจวัดมวลกระดูก (DEXA) เครื่องใหม่ ที่สามารถพยากรณ์โรคกระดูกพรุนถึง 10 ปีข้างหน้าว่าสภาพของกระดูกจะเป็นเช่นไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ได้รับการตรวจ เพราะจะนำไปสู่การวางแผนร่วมกันกับแพทย์ในการดูแลกระดูกเพื่อป้องกันกระดูกหักจากภาวะกระดูกพรุน อีกทั้งเครื่องยังสามารถตรวจภาวะมวลไขมันและกล้ามเนื้อ สำหรับกลุ่มผู้รักสุขภาพที่ต้องการให้ร่างกาย Fit & Firm อยู่เสมอเพื่อตอบสนองต่อกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและความท้าทายมากมา

ต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่โรงพยาบาลธนบุรีได้นำคำพูดประโยคง่ายๆได้ยินกันบ่อยๆ แต่แสดงถึงความรู้สึกห่วงใยซึ่งกันและกันนั่นคือคำว่า “เป็นห่วงนะ” โดยในปีนี้ต่อเนื่องความเป็นห่วงนะให้ขยายวงกว้างให้มากยิ่งขึ้น ด้วยประโยคที่ว่า “เป็นห่วงอยู่ทางนี้นะ” โดยจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์โฆษณาจำนวน 4 ชุด รวมทั้งหมด 7 เวอร์ชั่น ซึ่งจะเผยแพร่ในทุกช่องทางทั้ง Online และ Off line เพื่อเน้นย้ำถึงความห่วงใยของโรงพยาบาลธนบุรี เพราะคุณคือคนสำคัญไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกล โรงพยาบาลธนบุรีมีความห่วงใยและความเอาใจใส่เสมอ

นายแพทย์วชิรบุณย์  กล่าวปิดท้าย ในโอกาสครบรอบ 42 ปี โรงพยาบาลธนบุรี จึงจัดทำโครงการคืนกำไรให้สังคม(CSR) ได้แก่กิจกรรมร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา, บริจาคให้ศิริราชมูลนิธิเพื่อผู้ป่วย และ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์

ซึ่งมีรายละเอียดโครงการดังนี้

         1.ผู้ที่ใช้บริการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมที่กำหนด (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ www.thonburihospital.com หรือ facebook Thonburi Hospital Club) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2562  นอกจากจะได้ราคาพิเศษแล้ว ทุกท่านที่ตรวจจะได้ร่วมบริจาคกับทางโรงพยาบาลธนบุรี ที่จะสมทบทุนจากใบเสร็จทุกๆใบ เป็นจำนวนเงิน 42 บาทต่อใบเสร็จ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลศิริราช ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น

         2.สำหรับผู้ที่มาใช้บริการกับทางโรงพยาบาลธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2562 รวมระยะเวลาทั้งหมด 42 วัน ทางโรงพยาบาลธนบุรีจะบริจาคสมทบทุนจากใบเสร็จทุกๆใบ ที่ประสงค์ไม่ขอรับถุงรับยา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นจำนวนเงิน 4.20 บาทต่อใบเสร็จ เพื่อมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลศิริราช เช่นกัน  ทั้งนี้อยากจะบอกกับทุกท่านว่าถุงรับยาของโรงพยาบาลธนบุรีมีนโยบายเป็นโรงพยาบาลรักษ์โลก โดยมีนโยบายเปลี่ยนจากถุงพลาสติกมาใช้ถุงกระดาษตั้งแต่ 5 ปีที่ผ่านมาแล้ว

จากทั้งสองโครงการนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชน โดยผู้รับบริการได้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ และได้ร่วมสมทบทุนบริจาคให้ รพ.ศิริราชเพื่อทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา, บริจาคให้ศิริราชมูลนิธิเพื่อผู้ป่วย และ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ สมดังเจตนารมณ์ของโรงพยาบาลธนบุรี ที่มุ่งมั่นจะเป็นองค์กรคู่สังคมไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพประชาชนตลอดไป เพราะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน ความห่วงใยมีให้เสมอ #เป็นห่วงนะ

Previous post ทัศนศึกษาปลูกป่าชายเลน
Next post ปริ๊นซ์ โฮเต็ลส์ ที่ญี่ปุ่น เตรียมเปิดโรงแรมใหม่ 3 แห่ง ในปี 2563
Social profiles