ทัศนศึกษาปลูกป่าชายเลน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการทัศนศึกษา และปลูกป่าชายเลน เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งทะเล ณ เกาะธรรมชาติท่าข้าม (เกาะนก) และสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เชิงกิจกรรม ณ โรงแรมซันธารา จังหวัดฉะเชิงเทรา

Social profiles