โครงการพัฒนาผู้ผลิต รายการสารคดีระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พร้อมด้วย กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และ มูลนิธิสำรวจโลก ร่วมกันจัดงาน “การพัฒนาผู้ผลิตรายการในไทย พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสู่ระดับสากล สู่สังคมดิจิตอล” และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมใน “โครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อผลิตรายการส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ครั้งที่ 2” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งหวังที่จะสร้างผู้ผลิตระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค ให้มีความสามารถผลิตรายการสารคดี ที่มีมาตรฐาน สามารถนำมาเผยแพร่ออกอากาศได้ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ภายใต้กรอบจริยธรรมสื่อ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะด้านจริยธรรม ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามในท้องถิ่นและภูมิภาคของไทย โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการแทน ผู้จัดการสำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา และ นายอมรภัทร ชมรัตน์ ประธานมูลนิธิสำรวจโลก ร่วมกล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ งานจัดขึ้น ในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว ห้องกรุงเทพฯ 2

Previous post เคทีซี จับมือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ จัดโปรแกรมป้องกันโรคหลอดเลือดตีบตัน
Next post วิ่ง Bikini บนหาดพัทยาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Centralfestival Bikini Beach Race 2019
Social profiles