สสว. ผนึกกำลัง Shark Tank Thailand สร้างโอกาส เปิดความคิด สู่โอกาสขยายโมเดลธุรกิจแบบไร้ขีดจำกัด

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่ และภารกิจในการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศ ให้มีศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้วยการบ่มเพาะและพัฒนาเชิงลึก ให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างสรรค์ และปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ แนวคิดการดำเนินธุรกิจ การจัดการ และการตลาดที่ทันสมัย มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอด ขยายผล และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีประสบการณ์จริง ในการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจ พร้อมเปิดโอกาสทางความคิด รับคำแนะนำจากผู้ที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ รวมถึงเข้าถึงแหล่งทุน และเครือข่ายทางธุรกิจของตน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงมีกำหนดลงนามความร่วมมือในการสนับสนุน ต่อยอด ผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) กับ บริษัท มีเดียแท็งค์ จำกัด ที่นำเข้าลิขสิทธิ์ Shark Tank Thailand รายการเรียลลิตี้ด้านธุรกิจชื่อดัง ซึ่งได้รับการยอมรับว่า รายการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ หรือขยายการเติบโตทางธุรกิจของผู้ประกอบการให้เร็วและยิ่งใหญ่ขึ้น พร้อมทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยกล้าคิด กล้าทำ กล้าที่จะก้าวจากจุดเดิมที่คุ้นชินสู่โอกาสทางธุรกิจที่ไม่มีข้อจำกัดทางการเงินอีกต่อไป

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า “สสว. ในฐานะองค์กรหลักที่ช่วยในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเอสเอ็มอีไทย โดยร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร สถาบัน มหาวิทยาลัยและหน่วยร่วมต่างๆ ทั้งร่วมแบบการอบรม สัมมนา บ่มเพาะเชิงลึก โดยพี่เลี้ยงและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภท แต่อย่างไรก็ตาม ภาคปฏิบัติการเชิงทดลอง หรือการพัฒนาโมเดลทางธุรกิจเชิงลึก และปฏิบัติจริงเป็นอีกหนึ่งกุญแจความสำเร็จที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รู้ว่า กระบวนความคิดแบบไหน ที่เปลี่ยนความคิดเป็นภาคปฏิบัติการ องค์ความรู้ส่วนไหนบ้างที่สำคัญ กระบวนการคิดแบบไหนที่เมื่อปฏิบัติการแล้ว สามารถตอบโจทย์ได้จริง หรือทำให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งผู้ประกอบการในกลุ่ม SME Provincial Champions เป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความพร้อม มีศักยภาพในระดับสูง สามารถต่อยอดกระบวนการคิด และการดำเนินธุรกิจของตนไปสู่โมเดลทางธุรกิจที่สร้างสรรค์ ความร่วมมือกับรายการ Shark Tank Thailand ในครั้งนี้ จึงเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจ ในสนามการแข่งขันจริง เป็นความท้าทายที่กระตุ้นให้ผู้ประกอบการได้ดึงศักยภาพของตนเองมาบูรณาการในภาคปฎิบัติอย่างแท้จริง พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่าย พันธมิตรทางธุรกิจในระดับเดียวกัน และกับธุรกิจขนาดใหญ่ หรือผู้ที่ประสบความสำเร็จ หรือแม้กระทั่งการเปิดโอกาสสู่การลงทุนที่ก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดทางการเงินในปัจจุบัน”

ดร. วิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย ผู้อำนวยการผลิต บริษัท มีเดียแท็งค์ จำกัด ผู้นำเข้าลิขสิทธิ์รายการ Shark Tank จากประเทศอังกฤษ เปิดเผยว่า “รายการ Shark Tank เป็นรายการเรียลลิตี้ด้านธุรกิจที่ได้รับความนิยมในกว่า 35 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเราเป็นผู้นำเข้าลิขสิทธิ์รายการนี้จากประเทศอังกฤษ โดยมี บริษัทวันดีมีเดีย จำกัด เป็นผู้ผลิตรายการ ซึ่งใน Season 1 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นรายการที่คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพสามารถเข้าถึงได้ มีความน่าติดตามทุกนาทีที่ดูรายการ มีเรื่องราวสาระหลากหลายอัดแน่นในรายการ ช่วยเปิดโอกาสให้คนสองกลุ่มมาพบกัน คือ ผู้ประกอบการที่มีธุรกิจมาแล้ว มีความคิดใหม่ๆ มีพลังในการสร้างงานให้เป็นธุรกิจ มานำเสนอแนวคิดหรือธุรกิจของตน เพื่อหาผู้ร่วมทุนที่มีแรงบันดาลใจร่วมกัน พร้อมจะเดินก้าวไปด้วยกัน และ นักลงทุน หรือ sharks ที่มีกำลังเงิน ความสามารถในการทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จอย่างสูง มารับฟังข้อเสนอทางธุรกิจ ให้คำแนะนำ ตัดสินและมอบโอกาสทางการเงิน หรือพร้อมที่จะร่วมลงทุนและเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันกับผู้ประกอบการที่ตนสนใจ ซึ่งทางรายการการมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะขยายกลุ่มผู้ประกอบการให้ครอบคลุมมากขึ้น จึงได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับสสว. ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยงานหลักหรือเสาหลักของผู้ประกอบการไทย”

ทั้งนี้ กรอบความร่วมมือจะประกอบไปด้วย การคัดเลือกผู้ประกอบการศักยภาพที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) กว่า 462 ราย จำนวน 20 ราย เพื่อเข้าร่วมนำเสนอธุรกิจในรายการ Shark Tank Thailand พร้อมอบรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอธุรกิจกับนักลงทุนที่ประสบสำเร็จ เป็นการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่สนามธุรกิจผ่านการปฎิบัติจริง (on the job training) จึงนับเป็นการเปิดมิติความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างประสบการณ์ และเครือข่ายทางธุรกิจอย่างแท้จริง

Previous post คนรักกล้อง ห้ามพลาด! เตรียมพบกับงานโฟโต้แฟร์ เริ่ม 27 พ.ย นี้ที่ไบเทค บางนา
Next post การบินไทย มอบความพิเศษสุดคุ้มค่า ลด 20% ชั้นประหยัด ทุกเส้นทางระหว่างประเทศ* ผ่านเว็บไซต์ thaiairways.com 2 วัน 22-23 มิถุนายนนี้เท่านั้น
Social profiles