สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ร่วมมือ โรช ไดแอกโนสติกส์ มอบรางวัล สมาร์ทแล็ป โปรเจ็ค

บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ จัดงานมอบรางวัล สมาร์ทแล็ป โปรเจ็ค (Smart Lab Project) ให้กับนักเทคนิคการแพทย์ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะทั้ง 10 คน ซึ่งแบ่งเป็นผู้ชนะเลิศ 3 รางวัล และรางวัลดีเด่นอีก 7 รางวัล จากจำนวนผู้ส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 27 โครงการทั่วประเทศ หวังยกระดับงานบริการเทคนิคการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น โดยมี ดร. ทนพญ สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ และนายพิเชษฐพงษ์ ศรีสุวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา

ดร. ทนพญ. สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ กล่าวว่า “ในปัจจุบันการพัฒนาทางเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ห้องปฏิบัติการต้องมีการเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ในปัจจุบันพบว่าเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการมักมีภาระงานประจำวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้มีแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนแนวคิด และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์น้อย สมาคมฯ จึงร่วมกับ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และได้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆ โดยไม่จำกัดหัวข้อ โดยหวังว่าการพัฒนาในทุกด้านที่เกิดขึ้นจะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้ห้องปฏิบัติการในการปฏิบัติงาน และเพิ่มความเชื่อมั่นจากผู้บริหารในองค์กรเพิ่มขึ้น และสามารถช่วยยกระดับงานบริการเทคนิคการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเอง

ด้านนายพิเชษฐพงษ์ ศรีสุวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โรช ไดแอกโนสติกส์ เชื่อมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามนโยบาย Sustainability ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อมนุษยชาติเสมอ โดยบริษัทโรช เองมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานสำหรับงานด้านสุขพลานามัยหรือเฮลต์แคร์สมัยใหม่ มีนวัตกรรมของระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ที่ครอบคลุม ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านงานวินิจฉัยโรคผ่านระบบการตรวจวินิจฉัยโรคในห้องปฏิบัติการ หรือ in vitro diagnostics (IVD) รวมถึงการนำเสนอโซลูชั่นเฮลต์แคร์แบบองค์รวมที่มีประสิทธิภาพในการตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น การตรวจคัดกรองจำเพาะด้าน ตลอดจนการประเมิน และเฝ้าระวังโรค ดังนั้นด้วยการทำงานเสมือนพันธมิตรที่สอดประสานกันระหว่างห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ จะทำให้สามารถมอบผลการตรวจวิเคราะห์ที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับแพทย์เพื่อช่วยในการตัดสินใจและวางแผนให้การรักษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สำหรับโครงการ สมาร์ทแล็ป เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือระหว่าง สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ และบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล คลินิก และสถานพยาบาลทั่วประเทศ สามารถส่งโครงการเพื่อเข้าประกวดได้ 1 เรื่อง ต่อ 1 ห้องปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ จะทำการตัดสินโดยคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกนำไปพัฒนาและใช้งานในองค์กรที่ผู้พัฒนาปฏิบัติงานอยู่ ให้เกิดการยอมรับและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการของนักเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทยต่อไป

Previous post เคทีซี จัดแคมเปญช้อปเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ชั้นนำ ผ่อนชำระ 0% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3 ต่อ
Next post ไทยสมายล์ จับมือ S&P จัดปาร์ตี้น้ำชาในธีม Smile in Wonderland ครั้งแรกบนเที่ยวบิน
Social profiles