เที่ยวเมืองขนมหวานเพชรบุรี….ดีจัง

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลถ่ายภาพร่วมกับผู้ที่ได้รับโล่ห์เกียรติ์ยศในทริปการเดินทางที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเดินทางไปยังอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ตั้งอยู่ในค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมงานวันสถาปนาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร(อนส.) ซึ่งทางอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่บุคคลและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร รวมทั้งจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 คือโครงการ “รวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสดร.สุเมธ ตันติเวชกุลร่วมกิจกรรมปลูกป่าภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มาเป็นประธานในพิธีมอบโล่โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว รักษาการผู้จัดการใหญ่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และดร.สนใจ หะวานนท์ รองผู้จัดการใหญ่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมในพิธีต้อนรับประธานในพิธีอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรจ.เพชรบุรีสำหรับอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เป็นศูนย์เรียนรู้การเผยแพร่ความรู้ และการฝึกอบรมระดับสากลด้านการอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายครบวงจร ตั้งอยู่ภายในบริเวณค่ายพระรามหก ถนนเพชรเกษมระหว่างชะอำและหัวหินทางเข้าทางเดียวกับพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และหลังจากเสร็จพิธีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ผมก็เลยถือโอกาสเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจ.เพชรบุรี ที่มีคำขวัญประจำจังหวัดว่า “เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม”โดยเริ่มต้นแห่งแรกกันที่ พระรามราชนิเวศน์ หรือ พระราชวังบ้านปืน ตั้งอยู่ที่เขตบ้านปืน ริมแม่น้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างด้วยพระราชทรัพย์พระรามราชนิเวศน์ หรือ พระราชวังบ้านปืนส่วนพระองค์เพื่อเป็นพระราชนิเวศน์สำหรับประทับแรมในฤดูฝน ทรงโปรดเกล้าฯให้จัดซื้อที่จากราษฎรและให้จอมพลเรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า บริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิต กับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นแม่กองจัดการก่อสร้าง สร้างแบบสถาปัตยกรรมยุโรป ออกแบบโดยมิสเตอร์คาลเดอริง ชาวเยอรมันเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2452 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2459 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า พระที่นั่งศรเพ็ชร-ปราสาทและทรงเปลี่ยนเป็นพระรามราชนิเวศน์ปีพ.ศ. 2461 ใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง

ต่อจากนั้นพานักเรียนเดินทางต่อมายัง เขาวัง เป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี ตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่ 3 ยอด กรมศิลปากรได้ใช้บางส่วนของพระราชวังบนยอดเขาด้านทิศตะวันตกนี้จัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี ภายในเก็บรักษาโบราณวัตถุต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องราชูปโภคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รูปหล่อโลหะสำริดและทองเหลืองที่ใช้สำหรับตกแต่งห้องต่าง ๆ ในพระที่นั่ง และเครื่องกระเบื้องของจีน,ญี่ปุ่น และยุโรป เฉพาะส่วนของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินี้เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 09.00-16.00 น.อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. ค่าเข้าชม ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 40 บาทจากเขาวังเดินทางต่อมายังถ้ำเขาหลวง

ภายในวัดถ้ำเขาหลวงพระพุทธไสยาสน์ภายในถำเขาหลวงตั้งอยู่บนเขาหลวงห่างจากเขาวังประมาณ 5 กิโลเมตร จากเชิงเขามีบันไดคอนกรีตนำสู่ทางลงถ้ำ เขาหลวงเป็นภูเขา ขนาดเล็กมียอดสูงสุดเพียง 92 เมตร มีหินงอกหินย้อย สีสันสวยงาม สำหรับถ้ำเขาหลวงถือเป็นถ้ำใหญ่และสำคัญที่สุดในเมืองเพชร ภายในถ้ำประดิษฐานพระพุทธรูปฉลองพระองค์อันสำคัญยิ่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างถวาย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไฮไลต์ของการมาเที่ยวถ้ำเขาหลวงคือการได้ชมแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาจากปล่องแสงของเพดาน ถ้ำลงมาสู่โถงถ้ำเบื้องล่างคล้ายกับมีไฟสปอร์ตไลท์ส่องลงมาเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์และสวยงามมาก ซึ่งช่วงเวลาที่จะมีแสงส่องลงมาเป็นลำแสงอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 9.30 -10.30 น. ซึ่งลักษณะของลำแสงจะแตกต่างกันไปตามสภาพอากาศในแต่ละฤดู ถ้ำแห่งนี้เคยเป็นที่เสด็จประพาสมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดถ้ำเขาหลวงนี้มากโดยทรงรับสั่งให้บูรณะพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณ ภายในถ้ำนี้หลายองค์ด้วยกันและโปรดเกล้าฯให้สร้างบันไดลงไปในถ้ำรัชกาลที่4ทรงเสด็จมาพร้อมพระราชโอรสสองพระองค์ และทรงโปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์ร่วมกันสร้างพระและช่วยกันบูรณะเช่นสร้างรอยพระพุทธบาทจำลองต่อมารัชกาลที่ 5 ได้ทรงเสด็จมาบูรณะต่อแล้วทรงพระราชทานนามว่า วิมานจักรี ปัจจุบันมีพระพุทธรูปภายในถ้ำรวม 170 องค์มีเจดีย์ภายในถ้ำ 6 องค์จากถ้ำเขาหลวงเดินทางต่อมายัง พระราชพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน1นิเวศน์มฤคทายวัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ตั้งอยู่ ต.ห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พระราชนิเวศน์แห่งนี้เป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯสั่งให้กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการก่อสร้างพระราชนิเวศน์ใหญ่ใน พ.ศ.2466 โดยที่เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้อำนวยการก่อสร้างและพระองค์ได้ทรงร่างแผนผังการก่อสร้างพระราชนิเวศน์ด้วยพระองค์เอง สถาปัตยกรรมของพระราชนิเวศน์มฤคทายวันเป็นแบบไทยประยุกต์ (เรือนไทยผสมยุโรป) สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง เป็นอาคารแบบเปิดโล่งสองชั้น ใต้ถุนสูง พื้นล่างเทคอนกรีตหลังคาหมู่พระที่นั่งเป็นทรงปั้นหยาแบบไทย มุงด้วยกระเบื้องว่าวสี่เหลี่ยมเพดานสูง บนเพดานระเบียงทางเดินที่ทอดชายหาดชะอำภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรยาวเชื่อมต่อถึงกันนั้น ฉลุเป็นช่องลมโดยตลอดตัวอาคารที่ยกขึ้นสู งทำให้ลมพัดผ่านสะดวกเย็นสบายตลอดทั้งวัน แหล่งท่องเที่ยวสุดท้ายก็คือ หาดชะอำ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังประจำเมืองเพชรเป็นชายหาดที่สวยงาม ถนนเลียบชายหาดทรายเรียงรายไปด้วยแนวต้นสนนักท่องเที่ยวมาแล้วสามารถเพลิดเพลินไปกับการเล่นน้ำทะเลใส ซื้อของกินในราคาไม่แพง ซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาหาบขายตลอดเวลา ตลอดแนวด้านบนของชายหาดเต็มไปด้วยที่พักมากมายขนมมากมายหลากหลายสีสันของเมืองเพชรหลายระดับให้นักท่องเที่ยว ได้เลือกพักในราคาย่อมเยาไปจนถึงที่พักหรูหราราคาแพง ก็มีไว้ให้บริการ หรืออยากจะออกกำลังกายสามารถเช่าจักรยานปั่นกินลมชมวิวไปตามถนนเลียบชายหาดหรือถ้าขี้เกียจเดินอาจจะลองขี่ม้าที่มีคนจูงมาให้บริการที่บริเวณชายหาดชะอำก็ยังได้ครับ  ก่อนเดินทางกลับไม่ลืมที่จะซื้อของฝากๆคนทางบ้านส่วนใหญ่เป็นขนมหวานมากมายหลากหลายชนิดรวมทั้งอาหารทะเลตากแห้งเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอีกด้วยครับ

ขนมหม้อแกงของดีเมืองเพชรบุรีขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้ และผู้เอื้อเฟื้อข้อมูล
– อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
– สุเทพ พวงมะโหดแห่ง www. idotravellers.com บันทึกข้อมูลและภาพมาฝาก

Previous post ชวนชมทุ่ง “โคเชีย-KOCHIA” พืชมหัศจรรย์แห่งฤดูใบไม้ร่วง ที่ จ.อิบารากิ ญี่ปุ่น
Next post ต้นกล้าตากล้องท่องป่า“กุยบุรี” ซาฟารีเมืองไทย
Social profiles