ค่ายสานสัมพันธ์แพทย์แผนจีน 9 สถาบัน

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพจัด “โครงการค่ายสานสัมพันธ์แพทย์ แผนจีน 9 สถาบัน ครั้งที่ 5” เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันของสถาบันการศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีน ทั่วประเทศไทย พร้อมทั้งส่งเสริม แลกเปลี่ยนความรู้ และเผยแพร่ศาสตร์การแพทย์แผนจีนในประเทศไทย ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูล โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Social profiles