ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 30

0 0
Read Time:1 Minute, 57 Second

นายอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เปิดเผยในการแถลงข่าววันนี้ว่า ในระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 30 (30th ASEAN Senior Officials Meeting on the Environment : 30th ASOEN) ในนามของประเทศไทย ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

โดยหนึ่งใน 4 ประเด็นสำคัญที่จะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบคือ การที่ประเทศไทยจะเสนอตัวเป็นประธานคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งแทนประเทศฟิลิปปินส์ที่กำลังจะหมดวาระ และคาดหมายว่าจะไม่มีปัญหาใดๆในการยอมรับในที่ประชุม เพราะประเทศไทยได้ดำเนินการริเริ่มการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาขยะทะเล

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASOEN) เป็นการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ระดับปลัดกระทรวงหรือผู้แทนในตำแหน่งที่เทียบเท่า จัดขึ้นทุกปีโดยประเทศอาเซียนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ทุก 10  ปี

ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 20 เมื่อปี 2552 ซึ่งการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ในปี พ ศ 2562 ตรงกับปีที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะผลักดัน Theme การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย Advancing Partnership for Sustainability (ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน) ที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน เพื่อตอบสนองต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก และจากสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบันที่ทุกประเทศไม่สามารถจะนิ่งเฉยได้ เนื่องจากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาข้ามพรมแดน และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของทุกประเทศ

การประชุมซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  8-12  กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ จะมีการพิจารณาความร่วมมือต่างๆ ใน 7 สาขาหลัก ได้แก่ การอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง การจัดการทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการสารเคมีและของเสีย และสิ่งแวดล้อมศึกษาการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการ แสดงผลการดำเนินงานของประเทศไทยทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียนภายใต้ 7  สาขาหลัก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ประเทศคู่เจรจา จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกาและรัสเซีย

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post คนไทยในฟินแลนด์เตรียมแห่เชียร์แข้งเด็กไทย FCB
Next post งาน TechnoMart2019 “ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค”
Social profiles