DITP ปั้นนักธุรกิจไทยและอาเซียน สร้าง ASEAN Branding

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ร่วมกับสำนักงานนโยบาย และยุทธศาสตร์การค้า จัโครงการ   CLMVT Plus Executive Program on New Economy 2019 ระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน ชูศักยภาพการแข่งขันด้วย Branding นึกเครือข่ายระดับภูมิภาค ASEAN แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อนำเสนอการใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจประเทศไทยพึ่งพากับสินค้าส่งออกเป็นหลัก ซึ่งขณะนี้ชะลอตัวตามสภาวการณ์การค้าโลก ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น นักธุรกิจส่งออกไทยจึงต้องปรับตัวและวางกลยุทธ์ หรือแนวทางการทำตลาดใหม่ ดังนั้น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy: NEA) จึงจัดโครงการ CLMVT Plus Executive Program on New Economy 2019 เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างนักธุรกิจและภาครัฐในกลุ่มประเทศ ASEAN ภายใต้แนวคิด ASEAN Branding ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตามที่รัฐบาลมุ่งเน้นส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Strategic Partnership) ระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV และขยายสู่ระดับ ASEAN ในปีนี้ โดยเชิญผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิสัยทัศน์ ออกแบบกลยุทธ์ใหม่ๆ พร้อมทั้งเชื่อมโยงด้านเครือข่ายทางธุรกิจ รวมถึงสร้างโอกาสการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์ และประสบการณ์จากวิทยากรชั้นนำระดับโลก พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สัมมนาการใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ หรือ Cross-Border Digital Trade สำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยกรมฯ เชื่อมั่นว่าตลอดระยะเวลาหลักสูตร 5 วัน จะก่อให้เกิดเครือข่ายมิตรภาพที่เข้มแข็ง อันเป็นประโยชน์ในการขยายธุรกิจทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก “

CLMVT Plus Executive Program on New Economy 2019 ด้รับการออกแบบให้ผู้ร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop และ Conference, Networking และ Site Visit อันสามารถนำไปใช้จริงในธุรกิจปัจจุบัน  และขยายเครือข่ายมิตรภพระหว่างผู้บริหารระดับสูงซึ่งนำไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ ASEAN  รวมถึงแนวทางการกำหนดนโยบายต่างๆ ร่วมกัน” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169 หรือwww.nea.ditp.go.th

Previous post เชิญชวนเที่ยว “งานเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลไปกับทัพฟ้า”ณ สนามกีฬาทอ.(ธูปะเตมีย์)
Next post สลิงชอท กรุ๊ป ก้าวสู่ปีที่ 15 รุกธุรกิจใหม่ Leadership Wellness รายแรกในไทย
Social profiles