เจ็ทสตาร์ เอเชียเพิ่ม 5 เที่ยวบินสู่โอกินาว่า ตอบรับกระแสแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิต

สายการบินเจ็ทสตาร์ เอเชีย สายการบินเดียวในสิงคโปร์ที่ให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างสิงคโปร์สู่โอกินาว่า เดินหน้าเพิ่มเที่ยวบินเป็น 5 เที่ยวบินจาก 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นี้ เพื่อตอบรับกับปริมาณความต้องการของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น โดยจะทำการบินด้วยเครื่องบินแอร์บัส A320 คาดว่าจะสามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้เพิ่มอีกประมาณ 3,850 ที่นั่งในช่วงฤดูนี้ ทำให้สายการบินมียอดผู้โดยสารรวมกว่า 85,000 คนที่เดินทางในเส้นทางนี้นับตั้งแต่เปิดให้บริการเที่ยวบินตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560  

เที่ยวบินที่ให้บริการเพิ่มขึ้นจะเริ่มตั้งแต่ก่อนช่วงปิดเทอมของสิงคโปร์ โดยจะเริ่มให้บริการเที่ยวบินทุกวันอังคาร* โดยออกจากสิงคโปร์เวลา 02.00 น. มาถึงโอกินาว่าเวลา 08.00 น. และเที่ยวบินขากลับจะออกจากโอกินาว่า (นาฮา) เวลา 09.00 น. มาถึงสิงคโปร์เวลา 13.25 น.

สายการบินเจ็ทสตาร์ เอเชียให้บริการ 28 เที่ยวบินต่อสัปดาห์จากสิงคโปร์สู่ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงโอกินาว่า และโอซาก้า และสายการบินเจ็ทสตาร์ เจแปน ให้บริการ 9 เที่ยวบินไปกลับจากสนามบินนาริตะ นาโกย่าและโอซาก้าสู่เมืองนาฮา

Social profiles