ม.รังสิต จับมือ Tokai University Hospital พัฒนาวิศวกรชีวการแพทย์ของไทย

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ Tokai University Hospital มุ่งพัฒนาวิศวกรชีวการแพทย์ของประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์นันทชัย ทองแป้น คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยการสนับสนุนของ Tokai University Hospital โดย Prof. Dr. Tomoko KATSUZAWA, Chancellor of Junior College of Nursing and Medical Technology and Dean of School of Health Science, Tokai UniversityและAssoc. Prof. Dr. Takaaki KINOUE from school of medicine, Tokai University ได้รับทุนในนามของประเทศไทยจาก Ministry of Health and Welfare (MHW) and through the bureau of International Health Cooperation of National Center for Global Health and Medicine (NCGM), Japan จำนวน 8 ล้านเยนต่อปี ในโครงการ “Establishment of Thai Biomedical Engineer’s job system through collaboration with Japanese company” เป็นระยะเวลา 3 ปี ต่อเนื่อง

“สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการมุ่งคัดเลือกวิศวกรชีวการแพทย์จากประเทศไทย จำนวน 10คน เพื่อพัฒนาศักยภาพโดยการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 5 วัน รวม 10 วัน และที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 2 ครั้งๆ ละ 5 วัน รวม 10 วัน รวมทั้งสิ้น 20 วัน โดยทางโครงการฯ จะสนับสนุนค่า Training Fee, Accommodation, air tickets ฯลฯ ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ทั้งนี้ ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างสูงต่อทั้งมหาวิทยาลัยรังสิต และประเทศไทยในอนาคต”

Previous post อบรมแต่งหน้าพร้อมเสริมบุคลิกภาพโดย ARTY PROFESSIONAL
Next post ธนชาตเสริมแกร่งองค์กร ผุดโปรเจค The O-Ranger
Social profiles