ทุกพลังการวิ่งของคุณ สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้กับเด็กได้

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ สวนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา จ.นครปฐม มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล วิ่งด้วยรักพิทักษ์สิทธิเด็ก ครั้งที่ 1  หรือ Run for Child Protection #1

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ดำเนินงานให้การช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงและเด็กที่ถูกเลี้ยงดูโดยมิชอบ มากว่า 38 ปี เพื่อให้เด็กได้รับการปกป้อง คุ้มครอง และดำเนินงานเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก เพื่อสร้างให้เกิดสังคมที่ปลอดภัยและเอื้ออาทรสำหรับเด็กซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

งานวิ่งด้วยรักพิทักษ์สิทธิเด็ก ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ นอกจากจะมีนักวิ่งทั้งระยะทางการวิ่ง 5 KM.  และ 10 KM ที่มาร่วมวิ่งกันอย่างคับคั่ง มีทั้งแบบมาคนเดียว มากับเพื่อน และมากันทั้งครอบครัวตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายจนถึงรุ่นลูกหลาน ได้เห็นบรรยากาศความอบอุ่นของครอบครัวที่วิ่งไปด้วยกันท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่น ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่ไม่เพียงส่งเสริมให้คนมาสนใจสุขภาพแล้ว ยังสนับสนุนให้ครอบครัวได้ใช้ชีวิตร่วมกันอีกด้วย นอกจากนี้ได้เห็นความมีน้ำใจของนักวิ่งด้วยกันที่ช่วยกันดูแลเพื่อนร่วมวิ่งที่บาดเจ็บ ยิ่งทำให้คำว่า “วิ่งด้วยรัก” นั้นมีความหมายและทำให้บรรยากาศของงานอบอวลไปด้วยมิตรภาพและความรักที่ดีต่อกัน

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่าน ประชาชนทั่วไปที่สมัครวิ่ง อาสาสมัคร บริษัทหน่วยงานเอกชนต่างๆ ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนให้การจัดงานวิ่งด้วยรักพิทักษ์สิทธิเด็กในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และร่วมกันสร้างสังคมเอื้ออาทรสำหรับเด็ก

Previous post “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” ผนึก “เซ็นทรัล รีเทล” สร้างโลจิสติกส์แคมปัสระดับเวิลด์คลาสแห่งแรกของไทย
Next post “BEAUTY BUFFET” พลิกโฉมใหม่! สู่ร้านเครื่องสำอางมัลติแบรนด์ ประเดิมแฟลกชิป สโตร์แห่งแรก สาขา มาบุญครอง
Social profiles