ซีพีเอฟ เติมรอยยิ้ม สร้างกำลังใจ คืนความสุขให้แก่ผู้สูงวัยในสังคม

โครงการ “กองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย”  มีเป้าหมายชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไร้ผู้ดูแล ไม่มีรายได้และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ตลอดจนปลูกจิตสำนึกความกตัญญู เป็นความร่วมมือของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ที่ร่วมกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์  ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่  9        

โดยในวันนี้  (4 ก.ย.62) ผู้บริหารและพนักงานซีพีเอฟจิตอาสาของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ราชบุรี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อมด้วยตัวแทนของหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย นายกอบต.ดอนกระเบื้อง   ปลัดตำบลดอนกระเบื้อง กำนัน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ดอนกระเบื้อง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และประธานอาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ตำบลดอนกระเบื้อง ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนและมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงวัย  2  รายที่อาศัยอยู่รอบโรงงาน เพื่อตรวจสุขภาพและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงวัยรายแรก   คุณยายกัลยา เจริญสิน หรือ  ยายเตี้ยม  วัย  76 ปี  ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ และโรคไต เคลื่อนไหวร่างกายไม่สะดวก ไม่มีลูกหลานดูแล อาศัยอยู่กับพี่สาวและหลานสาวซึ่งสุขภาพไม่แข็งแรง   ในสภาพที่อยู่อาศัยเก่า หลังคาบ้านเป็นสังกะสีผุๆ มีรอยรั่วตลอดแนว เวลาที่ฝนตกต้องใช้ถังน้ำและหม้อรองน้ำฝนเพื่อไม่ให้น้ำท่วมบ้าน สภาพที่นอนเก่าเพราะเปียกน้ำฝน    ซีพีเอฟ ได้รับการประสานจากผู้นำชุมชนขอความช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยซื้อไม้ทำโครงหลังคาใหม่ และเปลี่ยนกระเบื้องให้ใหม่ทั้งหมด รวมทั้งรับเข้าโครงการ “กองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย” ตั้งแต่ปี  2557 ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 2,000 บาท เพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 

ป้าอุทัย สนลอย หรือป้าทัย อายุ 65 ปี เป็นผู้สูงวัยอีกรายที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย ตั้งแต่ปี  2559 ปัาทัย ป่วยเป็นโรคหอบหืด และต้องทำหน้าที่ช่วยดูแลหลานสาวซึ่งเป็นเด็กพิเศษ มีปัญหาสุขภาพลิ้นหัวใจรั่ว  เนื่องจากลูกสาวของป้าอุทัยสุขภาพไม่แข็งแรง เป็นโรคภูมิแพ้ง่าย  ซึ่งรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการของหลานสาว และเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ ไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวในแต่ละเดือน จึงหารายได้เพิ่มเติมด้วยการรับจ้างลอกต้นหอมกิโลกรัมละ 2 บาท ซึ่งในแต่ละครั้งจะมีพ่อค้านำมาส่งให้ประมาณ  20 กิโลกรัม ช่วยให้ป้าอุทัยมีรายได้จากการลอกต้นหอมครั้งละประมาณ  40 บาท 

นายชำนาญ  หลีล้วน   ผู้อำนวยการ รพ.สต. ตำบลดอนกระเบื้อง กล่าวว่า   ซีพีเอฟ เข้ามาดูแลผู้สูงวัยในชุมชน ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพและด้านจิตใจของผู้สูงวัยได้เป็นอย่างดี เช่น  ในรายของป้าเตี้ยมซึ่งเดิมมีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแต่ไม่ยอมไปผ่าตัดเพราะไม่มีเงิน ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ เข้าไปรักษาตามอาการอย่างต่อเนื่อง  ทำให้ทุกวันนี้ป้าเตี้ยมมีสุขภาพดีขึ้นตามลำดับ แต่ก็พบว่าป้าเตี้ยมมีปัญหาสุขภาพทางใจ  เพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีนัก หลังคาบ้านรั่ว เตียงนอนเก่าทรุดโทรม ทางผู้นำชุมชนจึงได้ขอความช่วยเหลือจากซีพีเอฟที่ออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ทั้งหมดและซื้อเตียงใหม่ให้   พร้อมทั้งร่วมมือกับชุมชนซ่อมแซมบ้านให้ป้าเตี้ยมเสร็จภายใน  1 วัน  ป้าเตี้ยมดีใจและซึ้งใจมากจนน้ำตาไหล   และยังได้รับเงินช่วยเหลือจากซีพีเอฟเดือนละ2,000 บาทเพื่อใช้จ่ายตามความจำเป็น    

    

ด้าน นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย  กล่าวว่า   ซีพีเอฟ มีเป้าหมายในการปลูกฝังพนักงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของความกตัญญูรู้คุณผู้สูงอายุ  ช่วยเหลือชุมชน  และมีส่วนร่วมดูแลผู้สูงอายุรอบฟาร์มและโรงงานที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  โดยได้ดำเนินโครงการ”กองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย”  มาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่รับความช่วยเหลือรวมมากกว่า 800 ราย  

ปัจจุบัน ซีพีเอฟและมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินโครงการ”กองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย” โดยมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่รอบโรงงานและฟาร์มซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เดือนละ 2,000 บาท ทุกๆเดือน จนกว่าผู้สูงวัยจะถึงแก่กรรม หรือมีลูกหลานรับไปดูแล  โดย ณ สิงหาคม 2562  มีผู้สูงวัยที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการจำนวน 369 ราย

Previous post ซัมซุง ร่วมกับ บีโอไอ จัดงาน “Samsung Electronics Sourcing Fair in Southeast Asia”
Next post ไทยเจ้าภาพประชุมผู้นำพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 37 กวาด 23 รางวัล อาเซียน เอนเนอร์ยี่ อวอร์ด แชมป์สูงสุดต่อเนื่องปีที่ 10
Social profiles