M.I.S.S.CONSULT ร่วมสนับสนุนงาน Digital HR Forum และ eGovernment Forum 2019

มิส คอนซัลท์ โดย กัลยา แก้วประเสริฐ (ขวาสุด)  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก  ร่วมสนับสนุนงาน Digital HR Forum  และ eGovernment Forum 2019 จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ในการบรรยายแชร์ประสบการณ์ในเรื่อง Everything DiSC : The Power of WE  และ The Five Behaviors of a Cohesive Team เพื่อการสร้างทีมที่เหนียวแน่นและผูกพันในองค์กร สร้างความพร้อมเพื่อรับกับการแข่งขันที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี โดยได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารสมาคมและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้

Previous post งาน “แสดงสินค้าเทคโนโลยีการพิมพ์ แอลอีดีและจักรปัก สัญจร ครั้งที่ 5”
Next post “เฉลิมพล” แรงไม่หยุด คว้าโพล พีทีที บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ สนาม 3
Social profiles