ว.แพทย์ฯ ม.รังสิต จัดกิจกรรม ค่าย “Change เปลี่ยนวัยใส ใส่เสื้อกาวน์” ครั้งที่ 8

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมค่าย “Change เปลี่ยนวัยใส ใส่เสื้อกาวน์” ครั้งที่ 8 เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้ามาร่วมค้นหาตัวเองและร่วมกิจกรรมสนุกๆ ระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2562 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ อาคาร 12 มหาวิทยาลัยรังสิต โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กันยายน 2562  

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ค่าย Change 8th , LINE ID: @hhd4576o ทั้งนี้ เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ “สถาบันร่วมผลิตแพทย์กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต เลขที่ 2 ชั้น 4 อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต (ภายในบริเวณโรงพยาบาลราชวิถี) ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400” หรือ e-mail change8th@gmail.com     โทร. 090-626-2466 (หนูจ๋า)  094-264-8648 (พี่เขมขวัญ)  090-985-9493 (พี่วินด์เซิร์ฟ)

Social profiles