สมาคมเพื่อนชุมชน สานฝันเด็กระยองสู่รั้วมหาลัย กับโครงการ “เพื่อนชุมชนติวเตอร์ ปีที่ 9”

“หากเยาวชนคืออนาคตของชาติ การศึกษาก็เปรียบเหมือนรากฐานสำคัญเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต” การวางรากฐานที่ดีตั้งแต่เริ่ม ด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพ ย่อมเป็นปัจจัยหลักในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืน สมาคมเพื่อนชุมชนจึงได้ริเริ่ม “โครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 9 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใน จ.ระยอง ได้ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยตามความฝัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็ก ๆ แล้ว ยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดก็มีโอกาสสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้และกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง ซึ่งเป็นความตั้งใจที่แท้จริงของสมาคมเพื่อนชุมชน โดยแต่ละปีมีน้องๆ เยาวชนเข้าร่วมโครงการฯไม่ต่ำกว่า 2,000 คน

นายเจริญชัย ประเทืองสุขศรี ผู้บริหารสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า “เพื่อนชุมชนติวเตอร์ ปี 9” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ตอบโจทย์ทุกความฝัน มุ่งสู่อนาคตที่สดใส พร้อมก้าวสู่รั้วมหาลัย ไปพร้อมกับเพื่อนชุมชน” เพื่อขยายโอกาสในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้กับเยาวชนระยองที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน 24 แห่ง ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระยอง เขต 18 ให้ได้เตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้ก่อนออกสู่สนามสอบจริง โดยเสริมเทคนิคและแนะแนวการทำข้อสอบวิชาต่าง ๆ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา พร้อมการวิเคราะห์แนวโน้มข้อสอบกลุ่มวิชา GAT / PAT และ O-NET โดยได้เชิญวิทยากรจากสถาบันกวดวิชาชื่อดัง มาถ่ายทอดความรู้ อาทิ ครูพี่แนน En-concept / ครูติ่ง Kru Club / ครูซุปเค คณิตศาสตร์ / ครูพี่ไผ่ เคมี และครูพี่เอ๋ The Brain เป็นต้น ปีนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,400 คน โดยหวังให้น้อง ๆ นำความรู้และประสบการณ์ครั้งนี้ซึ่งอาจหาไม่ได้ในห้องเรียนมาปรับใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

นางสาวพัชรพร​ อุตรชน โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการฯได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ในครั้งนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และได้ติวกับติวเตอร์เก่ง ๆ ระดับประเทศ วันนี้ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน ได้รู้จักเพื่อน ๆ ต่างโรงเรียน ได้แลกเปลี่ยนความรู้นอกห้องเรียนร่วมกัน ขอบคุณสมาคมเพื่อนชุมชนเป็นอย่างมากที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้ามหาวิทยาลัยให้กับพวกเราชาว จ. ระยอง อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้อีก เพื่อให้น้อง ๆ รุ่นต่อไปได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีอย่างนี้ต่อไปทุกปี

นางสาวศรัญญา​ สิขิวัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง อีกหนึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ กล่าวว่า โครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน ตนได้เรียนทุกวิชาสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เช่น วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม คณิตศาสตร์ เคมี และชีววิทยา เป็นต้น พี่ ๆ ติวเตอร์แต่ละท่านได้ให้หลักการและกลวิธีในการทำข้อสอบแต่ละวิชา วิชาไหนที่ก่อนหน้านี้รู้สึกว่ายากมาก แต่เมื่อมาร่วมติวเตอร์ครั้งนี้ ทำให้รู้สึกว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิด โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้เทคนิคการจำสูตรคำนวณที่เข้าใจและจำง่าย สิ่งที่ประทับใจคือ   พี่ ๆ ติวเตอร์ทำให้ตนรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เราทุกคนสามารถทำได้ถ้าทำอย่างเต็มที่

และสุดท้าย นายเตชินท์​ เตชะจินดารัตน์ โรงเรียนระยองวิทยาคม ได้กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ว่า ได้รับเทคนิคการทำข้อสอบมากมาย สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตัวเองในหลาย ๆ ด้าน อาทิ วิธีการทำข้อสอบให้เร็ว ทำอย่างไรให้เราคิดวิเคราะห์โจทย์ได้รวดเร็ว และทบทวนข้อสอบอย่างไรให้ตรงประเด็นมากที่สุด โดยตนจะพยายามนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ ไปปรับใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้มากที่สุด

สุดท้ายนี้ สมาคมเพื่อนชุมชน มีขั้นตอนการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการเตรียมตัวสอบข้อเขียน ซึ่งถ้าเตรียมตัวมาอย่างดีก็มีชัยไปกว่าครึ่ง วันนี้จึงมีเคล็ดลับดี ๆ มาฝากน้อง ๆ ดังนี้

  1. 1. ค้นหาตัวเองให้เจอ เมื่อน้อง ๆ เรียนชั้น ม.6 แล้ว จะต้องชัดเจนแล้วว่าเราต้องการศึกษาต่อคณะอะไร สาขาอะไร เพื่อจะได้เตรียมตัวอ่านหนังสือได้ตรงกับวิชาที่เราจะต้องสอบ
  2. 2. เตรียมรวบรวมผลงาน Portfolio หรือแฟ้มสะสมผลงาน เป็นสิ่งสำคัญ ใช้ยื่น TCAS รอบที่ 1 และประกอบการพิจารณาในการสัมภาษณ์รอบอื่น ๆ ด้วย
  3. 3. กลับไปพิจารณาเกรดเทอมที่ผ่านๆ มา ว่าเพียงพอที่ใช้ในการสมัครเรียนต่อคณะที่เราต้องการหรือไม่ จะได้ตั้งใจเรียนเพื่อให้เกรดดีขึ้นและได้ตามเกณฑ์ของคณะหรือมหาวิทยาลัยกำหนด
  4. 4. เตรียมค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ เพื่อใช้จ่ายค่าสอบ GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ จึงต้องเริ่มเก็บออม ไม่ฟุ่มเฟือย จะได้มีเงินเหลือเก็บและเอาไปใช้จ่ายค่าสมัครสอบและที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยที่ไม่ต้องรบกวนพ่อแม่มากนัก
  5. 5. ศึกษาระบบ TCAS ทั้ง 5 รอบ เพราะเชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนยังไม่เข้าใจระบบ TCAS มากนัก รอบที่ 1 Portfolio เป็นการรับสมัครที่ใช้แฟ้มสะสมผลงานในการยื่น และเกรดเฉลี่ยสะสม 4-5 ภาคเรียน ไม่มีการสอบ สมัครได้โดยตรงผ่านมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 รับแบบโควตา คะแนนที่ใช้ในรอบนี้จะเป็น GAT/PAT หรือ 9 วิชาสามัญ หรือมหาวิทยาลัยเปิดสอบเอง รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน คะแนนที่ใช้ในรอบนี้คือ GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ ขึ้นอยู่กับ แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด แต่รอบนี้สมัครผ่านระบบกลางของ ทปอ. รอบที่ 4 แอดมิชชั่น ใช้ผลการเรียนตั้งแต่ ม.4-ม.6, O-NET และ GAT/PAT สมัครผ่านระบบกลางของ ทปอ.เช่นกัน รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ หรือรอบเก็บตกหากที่นั่งยังว่างอยู่ น้อง ๆ ควรจะติดตามข่าวสารอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ของตัวเอง

“โครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์” คืออีกหนึ่งโครงการน้ำดีจากสมาคมเพื่อนชุมชน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งหวังว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเยาวชนผู้เปรียบเสมือนอนาคตของชาติ ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่ดี และช่วยเปิดโอกาสเดินตามความฝันสู่จุดหมายที่ตั้งใจไว้ เพื่อที่พวกเขาจะสามารถเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

Previous post บัตรเครดิตเคทีซี ยูเนี่ยนเพย์ มอบสิทธิ์ให้สมาชิกอิ่มอร่อยคุ้มค่ากว่า
Next post แม็คโคร ร่วมกับกาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจาก “พายุโพดุล”
Social profiles