หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย เปิดตัว “Incoterms® 2020”

หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย ร่วมกับหอการค้านานาชาติ สำนักงานใหญ่ กรุงปารีส เปิดตัว “Incoterms® 2020” ที่เป็นเงื่อนไขการซื้อขายสินค้าซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เร่งส่งเสริมผู้ประกอบการใช้มาตรฐานเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศฉบับแก้ไขล่าสุด เพื่อสร้างความมั่นใจและเพิ่มศักยภาพธุรกิจไทยในการทำการค้าทั่วโลก

นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย (ICC Thailand) เปิดเผยว่า “กฎ Incoterms® 2020 อำนวยความสะดวกในการทำการค้าของไทยและการค้าทั่วโลก ซึ่งมีมูลค่าเป็นล้านล้านดอลลาร์ต่อปี โดยจะช่วยให้ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกเข้าใจถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคู่ค้า และหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่อาจจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงโดยไม่จำเป็น กฎเหล่านี้เป็นการสร้างรูปแบบของภาษาด้านธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ และช่วยสร้างความมั่นใจในระบบการค้าโลกที่มีมูลค่าสูง เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย ที่จะทำให้ทุกคนสามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึง จึงได้จัดทำคำแปล Incoterms® 2020 เป็นภาษาไทย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการค้าในประเทศไทยให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นและเลือกใช้กฎได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

Incoterms® 2020 ได้จัดให้มีการรองรับความต้องการของตลาดที่เกี่ยวกับใบตราส่งที่จดแจ้งว่าสินค้าได้ถูกบรรทุกแล้ว (Bills of Lading: BL with an on-board notation) สำหรับกฎ FCA (Free Carrier) การวางแนวทางของความคุ้มครองประกันภัยในระดับที่แตกต่างกัน สำหรับกฎ CIF (Cost Insurance and Freight) และ CIP (Carriage and Insurance Paid To) การเปิดโอกาสให้เลือกใช้พาหนะขนส่งของตนเองสำหรับกฎ FCA, DAP (Delivery at Place), DPU (Delivery at Place Unloaded) และ DDP (Delivered Duty Paid) การเปลี่ยนแปลงตัวย่อ 3 ตัวสำหรับกฎ DAT (Delivered at Terminal) เป็น DPU และได้เพิ่มข้อกำหนดด้านความปลอดภัยภายใต้ภาระหน้าที่และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขนส่งอีกด้วย

“หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย เชื่อมั่นว่ากฎ Incoterms® 2020 นี้ จะทำให้ผู้นำเข้า-ส่งออก ผู้ประกอบธุรกิจการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศ นักกฎหมาย นักการธนาคาร ผู้รับประกันภัย รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจในบทบาทและภาระหน้าที่ของคู่สัญญา สามารถนำไปใช้ในการร่างสัญญาได้อย่างรัดกุม ลดความเสี่ยงและต้นทุนในการดำเนินงาน สามารถสื่อสารและเจรจาต่อรองกับคู่ค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ไม่เกิดความเสียเปรียบทางธุรกิจ ช่วยลดความเสี่ยงและข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ”

หนังสือ Incoterms® 2020 ฉบับภาษาไทย-อังกฤษ จะมีการวางจำหน่ายในเร็ว ๆ นี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อหนังสือ Incoterms® 2020 ได้ที่ หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย Website: www.iccthailand.or.th  หรือติดต่อสำนักงานเลขานุการ หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทยที่ Email: admin@iccthailand.or.th  หรือ โทร: (0)2 622 2183 or (0)2 018 6888 ต่อ 4210

Social profiles