ทีโอที โชว์นวัตกรรมสื่อสาร “TOT 360° Connect” ในงาน Digital Thailand Big Bang 2019

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang 2019” ซึ่งจัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 ในโอกาสนี้ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ ของทีโอที ด้วยคอนเซ็ปท์  TOT 360° CONNECT พร้อมนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมผู้บริหารระดับสูงในสังกัด และรับฟังการนำเสนอการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการเกษตร  ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลง เราได้พัฒนาบริการรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการให้กับทุกกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งในงาน Digital Thailand Big Bang 2019 ปีนี้ ทีโอที ได้จัดบูธบน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “TOT 360° Connect” ซึ่งสอดคล้องกับไฮไลท์ของการจัดงานในปีนี้ของกระทรวงดีอี ที่มุ่งสร้างประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมเชื่อมโยงประชาชนไทยให้ใกล้ชิดเทคโนโลยีดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดยเป็นการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีถึง 8 โซน ซึ่งทีโอที ได้พัฒนาสร้างสรรค์ สร้างประโยชน์ต่อภาคประชาชน ธุรกิจ และเศรษฐกิจ เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศตามตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะโซน Connecting Digital Education ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานในโครงการ Thailand Digital Young Talent 2019 ที่เป็นความร่วมมือของ 26 หน่วยงาน ระหว่าง บมจ.ทีโอที สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สถาบันการศึกษา 10 สถาบัน และ สถานประกอบการอีก 14 องค์กร เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์ มุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านดิจิทัลให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท   ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โดยภายในบูธ ทีโอที ได้แบ่งพื้นที่เป็น 8 โซน เป็นการจำลองในรูปแบบความเป็นจริง สามารถจับต้องได้ เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านดิจิทัลให้กับประชาชน นำเสนอ Products บริการ และนวัตกรรมของทีโอทีทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย

โซนที่ 1 Connecting Digital Cities นำเสนอเมืองจำลองอัจฉริยะเมืองแห่งอนาคตที่เชื่อมสังคมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านเทคโนโลยี

โซนที่ 2 Connecting Digital Security นำเสนองานระบบความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี Face Recognize ผ่านกล้อง CCTV ที่ช่วยให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตสูงขึ้น

โซนที่ 3 Connecting Digital Home นำเสนอเทคโนโลยีเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้านให้บ้านกลายเป็น Smart Home สามารถสร้าง quality time ในครอบครัวได้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

โซนที่ 4 Connecting Digital Health Services เป็นเทคโนโลยีอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย ผ่านโทรศัพท์ TOT Help Call 1669 แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินแสดงผลอัตโนมัติ และ TOT SMART HELP WATCH บนข้อมือ

โซนที่ 5 Connecting Digital Business นำเสนอธุรกิจโรงแรมที่มีการดำเนินธุรกิจผ่านโครงข่ายสื่อสารของ   ทีโอที และรวมถึงนำเสนอบริการอื่นๆ ด้านการสื่อสารที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

โซนที่ 6 Thailand ASEAN Digital Hub นำเสนอเส้นทางการเชื่อมต่อเคเบิลใต้น้ำ AAE-1 ของ ทีโอที ซึ่งสนองต่อนโยบายของภาครัฐ และตอบสนองความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกสู่การเป็น Hub

โซนที่ 7 Connecting Digital Agriculture เป็นการนำเสนอระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm)ด้วยเว็บแอปพลิเคชั่นที่สามารถรับข้อมูลจากอุปกรณ์ sensor ที่จะตรวจวัดค่าต่าง ๆ

โซนที่ 8 Connecting Digital Education เป็นเวทีการนำเสนอผลงาน ในโครงการ Thailand Digital Young Talent 2019 ของทีโอที 3 ทีม

ในงานวันนี้ ทีโอที ได้เปิดตัว  TOT Chatbot  ซึ่งเป็นช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้าเพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงการสอบถามข้อมูลต่างๆ ที่รวดเร็วตลอด 24 ชม. โดยในปีนี้จะเปิดให้บริการบน Facebook Messenger และในปี 2563 จะเปิดให้บริการบน Line ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคดิจิทัล ซึ่งเมื่อเร็วๆ ทีโอที ยังได้พัฒนาระบบ TOT e-Service เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าในการชำระเงินในรูปแบบด่วนออนไลน์ Quick Pay” หรือ “จ่ายบิลด่วน” ทั้งนี้ ทีโอที เราจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาบริการดิจิทัลรูปแบบใหม่ๆ ที่มีความรวดเร็ว ช่วยให้ชีวิตง่ายมากขึ้น และเติมเต็มกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการพัฒนาช่องทาง Digital Touch Point  ต่างๆ เพื่อลูกค้าของ ทีโอที

Previous post เชฟรอนมอบเงินบริจาค 606,898 บาท แก่ศิริราชมูลนิธิ ภายใต้โครงการ “เชฟรอนรวมพลัง ทำดีคูณสอง”
Next post พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน ให้การต้อนรับคณะผู้จัดงานมหกรรมการประกวด การอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศ
Social profiles