ยูโอบี จุดประกายการออม พร้อมเสริมทักษะการเงินและบริหารจัดการรายได้ในอนาคต

0 0
Read Time:6 Minute, 0 Second

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) มองเห็นว่าวัยรุ่นยุคโชเชียลต้องรู้จักวางแผนและออมเงินให้เป็น จึงได้ริเริ่มกิจกรรม “ทักษะชีวิตกับโรงเรียนพระดาบส” ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนพระดาบสตั้งแต่ปี 2561 ภายใต้แนวคิด “เติมใจสร้างอนาคต” โดยในปีนี้เข้าไปสอนทักษะชีวิตสำคัญ 6 ทักษะ ได้แก่ การออมเงินและการลงทุนเบื้องต้น (Saving & Investment for Life) ทักษะภาษาอังกฤษกับชีวิตประจำวัน (English for Life), ทักษะการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการตลาด (Digital for Life), ทักษะการสร้างแบรนด์ (Branding for Life) การทำอาหาร (Cooking For life) และ ศิลปะเพื่อการสร้างสรรค์ (Art for Life) โดยในแต่ละทักษะวิชาธนาคารยูโอบีได้นำผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้ในแต่ละด้านมาถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนพระดาบส และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดใช้ได้ในชีวิตจริงได้

สัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและสนับสนุนธุรกิจ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เล่าถึงที่มาของกิจกรรม “ทักษะชีวิตกับโรงเรียนพระดาบส” ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ว่าเป็นการดำเนินการต่อยอดจากกิจกรรมเดิน-วิ่ง UOB Heartbeat Run/Walk กิจกรรมเพื่อสังคมที่กลุ่มธนาคารยูโอบีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อระดมทุนสำหรับนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและมอบโอกาสให้กับเยาวชนในภูมิภาคเอเชีย โดยยูโอบีประเทศไทยได้นำเงินบริจาคไปทำกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมทั้งมอบให้กับโรงเรียนพระดาบส และกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ที่เพิ่มเติมมาในปีนี้

หลังจากที่เราสนับสนุนโรงเรียนพระดาบสติดต่อกันมาหลายปี ก็ได้คิดต่อยอดกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมมากขึ้น จึงเกิดกิจกรรมนี้ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนโรงเรียนพระดาบส ด้วยการมอบความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ อันเป็นการจุดประกายให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้อาชีพที่อาจไม่เคยรู้จักมาก่อน และอาจนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน หรือเป็นอาชีพเสริมได้ โดยกิจกรรมได้เดินทางมาถึงปีที่ 2 แล้ว ซึ่งได้รับการตอบรับจากเด็ก ๆ เป็นอย่างดี กิจกรรมเวิร์คชอปที่จัดขึ้นก็มาจากการสอบถามความสนใจของพวกเขาว่าอยากเรียนรู้อะไรบ้าง เพื่อเราจะได้จัดกิจกรรมที่สอดรับกับสิ่งที่เด็กอยากรู้จริงๆ

“ทางธนาคารมองว่า สิ่งที่ทางยูโอบีมีความรู้ความเชี่ยวชาญก็คือเรื่องการเงิน เราจึงมองว่าเราน่าจะนำเอาองค์ความรู้เรื่องการเงินโดยเฉพาะการออม การบริหารจัดการมาสอนเด็ก ๆ เพื่อที่เขาจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงและต่อยอดกับการทำธุรกิจในอนาคตได้ จึงนำผู้เชี่ยวชาญพร้อมจิตอาสาของธนาคารไปสอนน้องๆ ซึ่งต่างก็ได้รับความสนใจและได้เห็นถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นของน้อง ๆ โรงเรียนพระดาบส ซึ่งก็ทำให้เรามั่นใจในสิ่งที่เราได้ทำว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ต่อเด็ก ๆ ในอนาคตได้”

เด็กๆ รู้จัก “ออมและลงทุน” หนทางหยุดยั้งปัญหาชาติในอนาคต

ศาสนินท์ ลิขิตปัญญารัตน์ นักวางแผนการเงินและการลงทุน อธิบายเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการออมและลงทุนว่า การวางแผนการเงินที่ดีเป็นสิ่งสำคัญมากในโลกยุคนี้ ถ้าเยาวชนซึ่งกำลังเติบโตได้รับการปลูกฝังเรียนรู้เรื่องการออม นอกจากจะทำให้ชีวิตวันข้างหน้าสบายขึ้นอย่างแน่นอน ยังสามารถช่วยลดปัญหาของประเทศได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ

เทคนิคการออมและบริหารเงินเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้ตั้งแต่เล็ก ๆ เริ่มจากปูพื้นฐานให้เด็กรู้เท่าทันสถานการณ์ของโลกยุคนี้ว่า ไม่ควรตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อหาเงินเพียงอย่างเดียว แต่ควรเข้าใจความเป็นจริงอีกด้านว่าทุกคนนอกจากมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิต ก็มีสิทธิล้มเหลวด้วยเช่นกันเหมือนหลายกรณีที่มีให้เห็น ฉะนั้นสิ่งที่เยาวชนควรรู้และสามารถทำได้ตั้งแต่เด็กคือ ออมเงิน รู้จักวิธีลงทุนและจัดการความเสี่ยง

“ถ้าเราตั้งใจเก็บเงินเพียงเดือนละไม่กี่พันบาท แม้เป็นจำนวนไม่มาก แต่เก็บเรื่อย ๆ สักวันมันจะกลายเป็นเงินล้าน เมื่อถึงวันนั้นพวกคุณจะรู้ต่อไปว่า วิธีต่อยอดเงิน และให้เงินทำงานให้กับเราเป็นยังไง แต่ก่อนอื่นต้องเริ่มจากการออม” ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ฉายภาพการสร้างความมั่นคงทางการเงิน

การออม โอกาสสร้างฝันและความมั่นคงให้เด็กไทย

สำหรับโรงเรียนพระดาบส เป็นสถานศึกษาในพระราชดำริฯ วัตถุประสงค์การก่อตั้งเพื่อให้เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาไม่มีเงิน แต่มีความรู้พื้นฐานพอศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาขั้นสูง ได้เข้ามาฝึกวิชาชีพใน 8 ทักษะสาขา ประกอบด้วย ช่างยนต์ ,ช่างไฟฟ้า ,ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ,ช่างซ่อมบำรุง ,เกษตร ,ช่างไม้ ,ช่างเชื่อม และวิชาชีพเคหะบริบาล ควบคู่ไปกับการอบรมคุณธรรมศีลธรรม

เสฎวุฒิ ปุระจะธัมมัง อายุ 22 ปี หนึ่งในนักเรียนโรงเรียนพระดาบส ผู้ร่วมอบรมความรู้เรื่องการออมและการลงทุน เล่าให้ฟังว่า ตัวเองมีความฝันอยากเปิดธุรกิจร้านซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหลังจากได้ฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินก็เห็นโอกาสว่า ความฝันของตนมันสามารถเกิดขึ้นได้จริง แต่ต้องเริ่มจากการออมและบริหารการเงินตั้งแต่วันนี้ เพื่อที่จะมีเงินไว้สานฝัน แต่อีกด้านหากไม่รู้จักเก็บใช้อย่างเดียวก็มีโอกาสทำให้สถานะทางการเงินติดลบได้ ฉะนั้นมองว่าอนาคตถ้าจะเริ่มทำธุรกิจควรแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่กู้เงินมาลงทุนทำจนเกินตัว

“ผมมองว่าการออมเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะถ้าเราอยากมีฐานะทางการเงินที่ดี ควรเริ่มเก็บและบริหารเงิน จากนั้นนำไปลงทุนต่อยอด ซึ่งวิชานี้ที่ยูโอบีนำมามอบให้ ทำให้ผมจุดประกายว่า ความฝันของผมก็มีโอกาสเป็นจริงได้”

สอดคล้องกับ ภัทรพงษ์ วัฒนวงศ์ อายุ 20 ปี นักเรียนอีกคน ได้เล่าถึงความรู้สึกภายหลังร่วมอบรบวิธีการบริหารเงินว่า วิชานี้มีความสำคัญมากเพราะหัวใจหลักการบริหารเงินที่ดี ควรวางแผนล่วงหน้าเพื่อให้รับรู้รับทราบถึงรายรับรายจ่ายและสถานการณ์ทางการเงินขณะนั้น ซึ่งตรงนี้ทำให้เราสามารถกำหนดชีวิตและอนาคตของตัวเองได้

ขณะที่ อัญชลี ผาติโรจนวิบูลย์ อายุ 18 ปี มองว่า เส้นทางที่จะทำให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จทางการเงินต้องเริ่มจากการออมและใช้อย่างพอเพียง โดยส่วนตัวตั้งความฝันไว้ในอนาคตอยากนำความรู้ที่เรียนเคหะบริบาลไปเปิดสถานรับดูแลเด็กหรือผู้สูงอายุ ซึ่งสิ่งที่จะทำให้ความฝันเป็นจริงก็ต้องเริ่มจากการวางแผนทางการเงินให้ดี

กิจกรรมยูโอบี ทริคง่ายๆดึงเด็กออกจากกรอบให้เดินตามฝัน

ผ่องพักร์ อรุณการ ยูโอบีอาสา เปิดเผยถึงความรู้สึกการเข้ามาร่วมเป็นพี่เลี้ยงในกิจกรรมนี้ว่า สิ่งที่สัมผัสได้ตลอดการทำกิจกรรม คือความรู้และสิ่งที่วิทยากรสอนมันสามารถจุดประกายให้น้อง ๆ ที่มาเข้าร่วมกล้าเดินออกจากรอบเดิม ๆ และอยากลองทำตามความฝัน อย่างเช่นแต่ก่อนพวกเขาคิดว่าการจะมีเงินล้านบาทคงยากและไกลตัว แต่พอได้เรียนรู้เรื่องการบริหารเงินก็ทำให้เข้าใจว่า สิ่งเหล่านี้ไม่ยากถ้าเริ่มจากการออมและบริหาร ซึ่งถ้าทำอย่างถูกวิธีมันจะทำให้มีกินมีใช้ไปตลอดชีวิต

“กิจกรรมนี้ทำให้เด็ก ๆ ได้คิด ได้ลอง มันเหมือนการให้คันเบ็ดมากกว่าให้ปลา เพราะเด็กสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตได้จริงและตลอดชีวิต”

ขณะที่ ภาพทิพย์ กิรวิทย์ อีกหนึ่งอาสายูโอบี บอกถึงความรู้สึกที่สัมผัสได้จากการร่วมกิจกรรมว่า การที่พวกเรา (พี่ๆUOBอาสา) นำความรู้ที่อยู่ภายนอกห้องเรียนมาให้แก่น้อง ๆ ถือเป็นการเปิดประสบการณ์และพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการเติมเต็มเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post ผ้าเบรกเบ็นดิกซ์ ร่วมแสดงความยินดี บีควิก เปิดศูนย์บริการรถยนต์สาขาใหม่ บีควิก สาขาโลตัส ศรีสะเกษ
Next post ทีโอที ชนะเลิศร้านงานกาชาด ประจำปี 2562 ชูแนวคิด “ทีโอที เทคโนโลยี นำวิถีไทยยั่งยืน”
Social profiles