“กลุ่มเซ็นทรัล” ร่วมกับ “กรมป่าไม้” จัดนิทรรศการชุด “ดิน น้ำ ป่า…จากพสุธาสู่นภาลัย”เทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด นำโดย สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และ อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมจัด “กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก นิทรรศการชุด “ดิน น้ำ ป่า…จากพสุธาสู่นภาลัย” ร่วมเขียนการ์ดทำดีเพื่อพ่อ ชมนิทรรศการเส้นทางธรรมชาติ พร้อมเช็คอินจุดแลนด์มาร์คต่างๆ แจก “ต้นไม้ยืนต้นหายาก” กลับไปปลูกที่บ้านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสภาพแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันก่อน

สุพัตรา จิราธิวัฒน์ ผู้บริหารแห่ง กลุ่มเซ็นทรัล เผยว่า เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ถือเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” รวมทั้งรัฐบาลประกาศให้เป็น “วันดินโลก” จาก 4,000 กว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทาง กลุ่มเซ็นทรัล ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติขึ้นภายใต้รูปแบบของการจัดนิทรรศการ “ดิน น้ำ ป่า จากพสุธาสู่นภาลัย” เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน น้ำ และ ป่า รวมทั้งเผยแพร่พระเกียรติคุณ ในนิทรรศการได้รวบรวมพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส ที่เคยพระราชทานไว้ในวาระต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ครองสิริราชสมบัติ อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป

โดยทาง “กลุ่มเซ็นทรัล” และ “กรมป่าไม้” ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนด้วยการจัดแจก “ต้นไม้ยืนต้นหายาก” ได้แก่ คูน, พยูง, ยางนา, เหลืองเชียงราย, ทองอุไร และ พิลังกาสา รวมทั้งสิ้น 3,000 ต้น พร้อมร่วมเวิร์คช็อปในกิจกรรม D.I.Y. จากวัสดุธรรมชาติจากชาวบ้านชุมชนคุ้งบางกะเจ้า, กิจกรรมเวิร์คช็อปประดิษฐ์ “กระถางต้นไม้วัสดุรีไซเคิล” โดยกลุ่มชาวบ้านคุ้งบางกะเจ้า เพื่อให้คนกรุงร่วมดูแลสภาพแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมุ่งหวังให้ประชาชนทั่วไปมีความรักในต้นไม้ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังค่านิยมให้กับเด็กรุ่นใหม่เรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งประชาชนรับรู้เรื่องการท่องเที่ยวแบบไร้ขยะ ไม่ทำลายป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

Previous post คนบันเทิง คนดังจากหลากหลายวงการ ร่วมปลุกกระแสความอ่อนโยนในแบบพ่อ แห่แชร์โมเม้นท์ “#อ่อนโยนในแบบพ่อ” ต้อนรับวันพ่อปีนี้
Next post เล็กเปลี่ยนโลก! มินิพีซี Intel® NUC ผู้ช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จให้แก่องค์กรธุรกิจอย่างมืออาชีพ
Social profiles