เชิญชวนร่วมพิธีอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ”จากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ๑๕ ธันวาคม นี้

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร มูลนิธิธรรมดี และองค์กรภาคี จะจัดพิธีอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยจะมีริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุจากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ตามเส้นทางถนนพระสุเมรุ ผ่านแยกสะพานวันชาติ มุ่งหน้าไปประดิษฐาน ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร  เพื่อให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระบรมเกศาธาตุ

พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนเข้ากราบสักการะ “พระบรมเกศาธาตุ” ได้ทุกวันจนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. (โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สีขาว)

Previous post ส่งท้ายปี “ไทวัสดุ” สาขาใหม่ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า
Next post ไทยเจ้าภาพจัดยิ่งใหญ่ ประชุมความร่วมมือ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน มุ่งพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านแร่ธาตุของอาเซียน
Social profiles