เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำให้กับสังคมอย่างยั่งยืน

นายลูก้า คิโอด้า ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ จับมือกับพันธมิตรอย่าง WWF ประเทศไทย  ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรแหล่งน้ำที่มีความยั่งยืนเพื่อวันนี้และอนาคตมาโดยตลอด จากความมุ่งมั่นตลอดระยะเวลา 4 ปี เรามีความภูมิใจกับความสำเร็จของโครงการ “เยาวชนพิทักษ์สายน้ำ” (Youth Water Guardian) ที่เริ่มต้นจากความมุ่งหวังในการสร้างแรงบันดาลใจเรื่องของการอนุรักษ์น้ำในโรงเรียนชุมชนรอบคลองขนมจีน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่แหล่งกำเนิดของน้ำไปจนถึงการดูแลคุณภาพน้ำ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการต่างมีความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชม  และยังคงมุ่งมั่น พร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงในการส่งต่อความรู้ที่ได้จากโครงการให้กับเพื่อน ครอบครัว และคนรอบข้างอย่างเต็มใจ เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อการใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชม”

นางสาวพิมพ์ภาวดี พหลโยธิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ประจำประเทศไทย ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ทางทีมงานน้ำจืดของ WWF ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการรวบรวม สรุปผลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 ถึง เดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อศึกษาว่าคุณภาพน้ำมีการพัฒนาขึ้นอย่างไรบ้าง ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวชี้ว่า ค่า pH ที่แสดงระดับความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำในบริเวณโครงการอยู่ในมาตรฐานที่น่าพอใจ และความเป็นกรดยังลดลงกว่าช่วงเริ่มต้นโครงการเมื่อ 3 ปีที่แล้วอีกด้วย นอกจากนี้ ค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand) ซึ่งวัดปริมาณของออกซิเจนที่ถูกใช้โดยจุลินทรีย์ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ ลดลงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นถึงปริมาณสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำที่น้อยลง ในขณะที่ค่า DO (Dissolved Oxygen) หรือปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้ำ ยังเพิ่มขึ้นกว่า 6 เท่าจากปี 2560”  นอกจากปัจจัยบ่งชี้เชิงเคมีที่เผยให้เห็นถึงการพัฒนาที่น่าชื่นชมแล้ว ปัจจัยบ่งชี้ทางชีวภาพยังสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาเชิงบวกอีกด้วย

 

 

 

Previous post ME จัดกิจกรรมพิเศษ “ME LOVE YOU MORE”
Next post “IKEA SALE” ลดสูงสุด 70% สมาชิกลดเพิ่มอีก 15% ที่สโตร์อิเกียทุกสาขา ตั้งแต่ 25 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63
Social profiles