เซ็นทรัลพัฒนา คว้า 15 รางวัลระดับโลก และระดับประเทศ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทย สร้างความภาคภูมิใจ คว้ารางวัลระดับโลกและระดับประเทศในหลากหลายสาขา ทั้งความเป็นเลิศด้านการตลาด ด้านการบริหารการเงิน การพัฒนาที่ยั่งยืน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการออกแบบโครงการ ตอกย้ำความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นเลิศรอบด้าน ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของซีพีเอ็น ในการสร้าง ‘Center of Life ศูนย์กลางการใช้ชีวิต’ ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ และลงทุนในธุรกิจใหม่หลากหลายรูปแบบอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยพัฒนาความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในทุกชุมชนที่ศูนย์การค้าของซีพีเอ็นเข้าไปตั้งอยู่ โดยที่ผ่านมาซีพีเอ็นได้ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งส่งเสริมให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับเรา โดยปี 2562 ที่ผ่านมา ซีพีเอ็นได้รับรางวัลและการการันตีความเป็นเลิศในหลากหลายสาขาจากทั้งหน่วยงานระดับประเทศ และระดับโลก ทั้งสิ้น 15 รางวัลอันทรงเกียรติ

รางวัลด้านการตลาด การเงิน และความยั่งยืนทางธุรกิจ ได้แก่

  • Thailand Corporate Excellence Awards 2019 รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence) และ รางวัลความโดดเด่นด้านการบริหารการเงิน และการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ
  • Thailand’s Top Corporate Brand 2019 ในฐานะองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • The Best of DRIVE Awards 2019 ในภาคธุรกิจ Property & Construction ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และธุรกิจประเทศไทยระดับ The Best โดยสมาคมนิสิตเก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ
  • SET Awards 2019 สาขายอดเยี่ยมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Best Sustainability Award) พร้อมทั้งได้รับเลือกเป็นบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร รวมทั้งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI World หรือ บริษัทยั่งยืนระดับโลก ต่อเนื่องเป็นปีทื่ 2 และ DJSI Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 อีกด้วย

รางวัลด้านการออกแบบโครงการ ได้แก่

  • Asia Pacific Property Award 2019 – 2020 รางวัลชนะเลิศ สาขา Retail Interior Thailand มอบให้กับ Tales of Thailand @Central Phuket Floresta
  • 2019 MAPIC Awards ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ได้รับเลือกให้เข้ารอบสุดท้ายในการเป็นศูนย์การค้าที่ดีที่สุดในโลก Best Shopping Centre Finalist 2019
  • LEED Platinum รายแรกของเอเชีย มาตรฐานอาคารเขียวระดับสูงสุด ในหมวด Commercial Interior Retail – Restaurant / Cafeteria มอบให้กับศูนย์อาหาร foodwOrld @centralwOrld

รางวัลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่

  • Thailand Energy Awards 2019
  • เซ็นทรัลพลาซา ระยอง ได้รางวัลดีเด่น ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารใหม่)
  • เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง และเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต ได้รางวัลดีเด่น

ประเภทอาคารควบคุม จำนวน 3 รางวัล โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าองค์กรสูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเป็นผู้นำในธุรกิจศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกของไทย ผู้บุกเบิกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สู่สังคมไทยมากว่า 39 ปี มีการลงทุนพัฒนาสิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบสินค้า บริการ และประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อเติมเต็มความต้องการ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย รวมไปถึงช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาความเจริญให้กับประเทศไทยอีกด้วย ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์การสร้าง “Center of Life” ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คนในแต่ละชุมชนทั่วประเทศไทย ปัจจุบัน CPN บริหารจัดการศูนย์การค้า 34 แห่ง ภายใต้แบรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา, เซ็นทรัลเฟสติวัล, เซ็นทรัล ภูเก็ต, เซ็นทรัล วิลเลจ และเซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ ในประเทศมาเลเซีย และยังมีศูนย์อาหาร 30 แห่ง อาคารสำนักงาน 7 อาคาร โรงแรม 2 แห่ง และโครงการที่พักอาศัย (คอนโดมิเนียม และโครงการบ้านเดี่ยว) รวม 10 โครงการ

Previous post สวนน้ำ วานา นาวา จัดงาน “The Count Down Party” ใจกลางทะเลเทียม
Next post เคทีซีให้สมาชิกอิ่มไม่อั้น จัดโปรบุฟเฟ่ต์สุดคุ้ม มา 2 จ่าย 1
Social profiles