เซ็นทรัลพัฒนา แจ้งปิดศนูย์การค้าชั่วคราวเพิ่มเติมในปริมณฑล รวมศูนย์การค้ากรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 สาขา

ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวยกเว้น เฉพาะบริเวณชั้นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ยังเปิดให้บริการสำหรับธุรกิจ บางประเภทตามประกาศกรุงเทพมหานคร และจังหวัดในปริมณฑล

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาจากัด (มหาชน) พร้อมให้ความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยระงับ วิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร บริษัทฯ จึงขอ ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวศูนย์การค้า 15 สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, ปิ่นเกล้า, รามอินทรา, บางนา, พระราม 2, พระราม 3, แกรนด์ พระราม 9, เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์, แจ้งวัฒนะ, เวสต์เกต, รัตนาธิเบศร์, มหาชัย และเซ็นทรัล วิลเลจ มีผลตั้งแต่วันท่ี 22 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2563 ส่วนเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา จะมีผลตั้งแต่วันท่ี 22 ถึง 31 มีนาคม 2563
เฉพาะบริเวณชั้นซูเปอร์มาร์เก็ตจะเปิดให้บริการ สำหรับธุรกิจบางประเภทตามประกาศ กรุงเทพมหานครและจังหวัดในปริมณฑล ดังต่อไปนี้
1) ซูเปอร์มาร์เก็ต(เซ็นทรัลฟ้ดูฮอลล์และท็อปส์)
2) ร้านขายยารวมทั้ง Boots, Watson
3) ร้านขายอาหารสัตว์ และร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต (เช่น แฟมิลี่มาร์ท)

4) ร้านอาหารเฉพาะการจำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น (Take Away หรือ Delivery) 5) และอื่นๆ ตามที่อาจจะมีการประกาศเพิ่มเติม

สำหรับร้านอาหารในโซนอื่นที่ศูนย์ฯ ไม่ได้เปิดให้บริการลูกค้า และประสงค์จะให้บริการ Take Away หรือ Delivery ทางศูนย์ฯ ยินดีจัดหาพื้นที่บริเวณชั้นซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อบริการรับและส่งออร์เดอร์สำหรับลูกค้า และ อำนวยความสะดวกในการใช้พื้นที่ร้านในการประกอบอาหาร
ตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมเผชิญสถานการณ์นี้ร่วมกันมา บริษัทฯรู้สึกซาบซึ้ง และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ในความเข้าใจและความร่วมมือในด้านต่างๆ จากท่านพันธมิตรร้านค้าทุกท่านเรามีความเป็นห่วงในสถานการณ์ การดำเนินธุรกิจของท่าน บริษัทฯ จะดำเนินทุกวิถีทางเพื่อที่จะร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตการณ์ครั้งนี้และเป็นกำลังสำคัญให้ประเทศชาติของเราเดินหน้าต่อไปได้อย่างดีที่สุด

Social profiles