“ลอง 88” มอบแอลกอฮอล์เพื่อ “ฮีโร่ในโรงพยาบาล” สู้โควิด – 19

โรงพยาบาลวิภาราม พฤษภาคม  2563: แอลกอฮอล์สู้โควิด: พล.อ.ท.นายแพทย์ ชูพันธ์ ชาญสมรผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภาราม ได้ให้เกียรติเป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อของกลุ่มบริษัท ลอง 88  ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อแบรนด์ RAN Cosmetic โดยมี คุณพิจารณา รุมรัตนะ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และคุณอริสา อิ่มพวง ผู้จัดการฝ่ายขาย เป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้เพื่อป้องกัน ฆ่าเชื้อกับโรค โควิด 19 ณ โรงพยาบาลวิภาราม เมื่อวันก่อน

คุณพิจารณากล่าวว่า “เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ยังคงมีการกระจายอยู่ และยังมีจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่จำนวนมาก ดังนั้นทางบริษัท ลอง 88 จำกัด ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า ภายใต้ชื่อแบรนด์ RAN Cosmetic ได้เล็งเห็นว่าในสถานการณ์เช่นนี้บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ มีความจำเป็นที่ต้องใช้แอลกอฮอล์จำนวนมาก เนื่องจากต้องทำงานเพื่อส่วนรวม

“ทางบริษัทฯ จึงได้มีการส่งมอบแอลกอฮอล์ ขนาด 1000 ml. ให้แก่โรงพยาบาลวิภาราม โรงพยาบาลสงฆ์ และมูลนิธิต่างๆ เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ไว้ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ให้เป็นประโยชน์ต่อไป”

ซึ่งการบริจาคส่งมอบผลิตภัณฑ์ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนที่มีความตั้งใจให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน และหวังเพื่อช่วยบรรเทาความขาดแคลนอุปกรณ์ต่างๆ ของบุคคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละ

Social profiles