สทน.ประกาศผลผู้เข้ารอบ โครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี

หลังจากประกาศรับสมัคร โครงการประกวดนวัตกรรมอาหารฉายรังสี ภายใต้แนวคิด อาหารพื้นถิ่นไทย พัฒนาได้ ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ชิงทุนการศึกษา มูลค่า 130,000  บาท โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ก็มีน้องๆ นิสิต นักศึกษา ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมา ทาง สทน.จึงได้คัดเลือกผลงานในรอบแรกเพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป

โดยการคัดเลือกในรอบนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายๆ ภาคส่วนเข้าร่วมการคัดเลือก อาทิ .ดร.กนกพร บุญศิริชัย หัวหน้าฝ่ายวิจัยนิวเคลียร์ สทน./ คุณอมรพันธ์ กลั่นจุ้ย ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร / คุณวราภรณ์ คุ้มกนกรัตน์ ผจก.ฝ่ายศูนย์นวัตกรรม บ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / ดร.เดวิด มกรพงษ์ บริษัท เดวิด เอนเตอร์ไพร์ส แอนด์ ดีวีลอปเมนต์ จำกัด และ คุณสุทธิพงษ์ สุริยะ บริษัท ขาบสไตล์ จำกัด

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ได้แก่

รุ่นอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี)

1.ทีม SU POWER UP     ผลงาน ข้าวเหนียวเห็ดหอมสอดไส้น้ำพริกอ่อง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

2.ทีม PUTA (ปาทู)   ผลงาน อ่องปูนาฉายรังสี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3.ทีม ใครไม่คัดมังคุดคัด  ผลงาน มังคุดคัดฉายรังสี มหาวิทยาลัยมหิดล

4.ทีม FMB   ลงาน ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเนื้อปลาส้มฉายรังสี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5.ทีม ข้าวแต๋น แต่นแตนแต๊น   ผลงาน ข้าวแต๋นปักษ์ใต้ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รุ่นบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโทและเอก)

1.ทีม ยิ่งฉาย ยิ่ง Shine  ผลงาน หรอยแรง หนมจีนไม่ไร้น้ำยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.ทีม MU Innovator   ผลงาน MoldiBean (ผลิตภัณฑ์เทมเป้ถั่วไทยผสม) มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และเยี่ยมชมโรงงานฉายรังสี พร้อมทั้งเข้าร่วมฟังบรรยายแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในปัจจุบันและอนาคต ณ  ศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  สำนักงาน คลองห้า เทคโนธานี เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาชิ้นงานสำหรับรอบชิงชนะเลิศต่อไป

ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่  www.tint.or.th และ www.facebook.com/thai.nuclear

Social profiles