DITP จัดงาน “Logistics Symposium 2020 : Digital Logistics”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ “Symposium 2020” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Digital Logistics” ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 – 17.30 น. ณ ห้อง Auditorium ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ และถ่ายทอดสดผ่านระบบ Webinar (Zoom) พร้อมกันทั่วโลก โดยสามารถรับฟังคำบรรยายได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินการตามนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในการเร่งพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการสู่ตลาดโลก จึงจัดให้มีการประชุมนานาชาติด้านโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านธุรกิจโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสมรรถนะผู้ให้บริการโลจิสติกส์และผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของไทย โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Digital Logistics” หรือการปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาและปรับตัวเพื่อก้าวผ่านวิกฤติการณ์นี้ไปได้

Symposium 2020 ปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มาร่วมบรรยาย ได้แก่

Mr. Mark Millar ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ระดับโลกและผู้เขียนหนังสือ Global Supply chain Ecosystem บรรยายเรื่อง “ดิจิทัลโลจิสติกส์ และเทรนด์ของโลจิสติกส์ในปี 2020-2023” 

Mr. Keewee NG เจ้าของรางวัล “Supply Chain Professional of the Year 2019” Jabil Vice President Global Supply Chain Management จากประเทศสิงคโปร์ บรรยายเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการนำดิจิทัลเข้ามาใช้ในธุรกิจโลจิสติกส์ 

MS. K D Adamson ผู้ก่อตั้งบริษัท Futurenautics ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจสีน้ำเงิน และนักวางแผนการขนส่งทางน้ำระดับโลก จากประเทศอังกฤษ บรรยายหัวข้อ การดำเนินธุรกิจในโลกยุคใหม่ที่เส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศไม่มีผลกับการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการสื่อสารออนไลน์ที่จะทำให้คุณเป็นต่อคู่แข่ง 

Mr. Parag Khanna เจ้าของรางวัล Young Global Leader of the World Economic Forum, TED talk Speaker ผู้ถูกจัดอันดับเป็น 1 ใน 75ผู้ทรงอิทธิพลของศตวรรษที่ 21 จากประเทศสหรัฐอเมริกา บรรยายหัวข้อ “ทำอย่างไรให้ธุรกิจไปต่อได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน” และเราจะเตรียมธุรกิจเราให้พร้อมได้อย่างไร สำหรับอนาคตที่กำลังจะถึงนี้ 

และพบกับเวทีเสวนาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากดิจิทัลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กรธุรกิจด้านโลจิสติกส์แนวหน้าของเมืองไทยและของโลกอย่าง นายพิเศษ ฤทธาภิรมย์ จากบริษัท Sealand – A Maersk ร่วมด้วยMr. Kevin Burrell จากบริษัท DHL ผู้ให้บริการรับส่งพัสดุระดับโลกและนายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Leo Global Logistics เจ้าของรางวัล Excellent Logistics Management Award Winner 2019 (ELMA) และ Prime Minister’s Award in Logistics Service Enterprise 2019 ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดต่อการดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ในยุค 2020ในการเสวนาครั้งนี้

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page : DITP.Logistics หรือเบอร์โทร 02 504 8416

Social profiles