ซีพีแรม (ขอนแก่น) ดีเดย์ปลูกเพื่อโลกยั่งยืนในพื้นที่ภาคอีสาน

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “CPRAM GREEN LIFE #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน” ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมี นางสาวอาภาภรณ์ พรหมเชยธีระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ โครงการ “CPRAM GREEN LIFE #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน” ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซีพีแรม จำกัด กับ จังหวัดขอนแก่น , อำเภอเมืองขอนแก่น , เทศบาล ตำบลท่าพระ , องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ , สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น , สถานีตำรวจภูธรท่าพระ , กรมการสัตว์ทหารบก , วัดแสงศรีนิยม และชุมชน ขับเคลื่อนโครงการ “CPRAM GREEN LIFE #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน” เพื่อมุ่งหวังเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนผืนแผ่นดินไทย เสริมสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ และยังสามารถดูดซับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สาเหตุสำคัญ ที่ส่งผลต่อปัญหาเรือนกระจกของโลก อีกทั้ง ยังช่วยผลิตก๊าซออกซิเจนบริสุทธิ์ให้มนุษย์ และสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ ให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุลเพื่อโลกของเรา รวมถึงเพื่อสร้าง ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สอดคล้องตามแนวทางการขับเคลื่อนด้านส่งเสริมความยั่งยืนขององค์กร

ทั้งนี้ ซีพีแรมยังคงยืนหยัดเคียงข้างคนไทย ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่าทางสังคม ในชุมชนบริเวณโดยรอบโรงงานซีพีแรมทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และการสร้างคุณค่าให้กับสังคมรอบด้านสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลต่อไป

Social profiles