สถาบันภาษา ม.รังสิต จัดกิจกรรม English with Professionals 2020

สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมการแข่งขัน English with Professionals 2020  ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง Auditorium อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก Guest Speaker ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพมาถ่ายทอดประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ และการปฏิบัติตัวในการทำงาน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-6000 ต่อ 4045, 4047, 4051

Social profiles