เอไอเอ ประเทศไทย รับรางวัล “บูธสวยงามยอดเยี่ยม”

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ รับมอบรางวัล “บูธสวยงามยอดเยี่ยม ประเภทพื้นที่ขนาดใหญ่ 300-500 ตร.ม.” (Best Design Excellence Award 2020) จาก นายสันติ วิริยะรังสฤษฏ์ ประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคาร ภายในงานมอบรางวัลเกียรติยศMoney & Banking Awards 2020 ซึ่งจัดขึ้นโดย วารสารการเงินธนาคาร ณ ไบเทค บางนา

ทั้งนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ได้รับรางวัลดังกล่าว จากการใช้แนวคิด Health Being for Better Lives ภายในงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 20 กรุงเทพฯ (Money Expo 2020) โดยแนวคิดดังกล่าวเน้นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของคนไทย ดึงจุดเด่นที่ต้องการสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นมาปรับใช้ สอดคล้องตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

Previous post รพ.สมิติเวช ธนบุรี เปิดศูนย์ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ด้วยวิธีสมัยใหม่
Next post ซีพีเอฟ ชู “บัลลังก์โมเดล” สร้าง สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ปลูกข้าวโพดยั่งยืน
Social profiles