วช. นำ นักประดิษฐ์-นักวิจัยไทยคว้ารางวัล สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนานาชาติ

Read Time:4 Minute, 36 Second


ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) นำคณะนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทยจาก 16 หน่วยงานคว้ารางวัลระดับนานาชาติจากงาน “2021 Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2021) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เป็นการประกวดและนำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์ และเป็นที่น่ายินดีที่นักประดิษฐ์ไทยสามารถคว้ารางวัลต่างๆ กว่า 40 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทอง จำนวน 25 รางวัล และรางวัลเหรียญเงิน จำนวน 18 รางวัล

-ผลงานจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้แก่ เรื่อง “สเปรย์สมุนไพรนาโนสูตรเย็นบรรเทาอาการปวดเมื่อย” โดย นางสาววราภรณ์ โชติสวัสดิ์ และคณะ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เรื่อง “นวัตกรรมนาโนเจลสูตรน้ำสำหรับทดแทนการอาบน้ำสำหรับสัตว์เลี้ยงป่วย หลังทำวัคซีนหรือมีบาดแผลซึ่งห้ามโดนน้ำ”

-ดร.ธีรพงศ์ ยะทา และคณะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เรื่อง “SOCIEMO” แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันบนฐานสังคมอารมณ์สำหรับการทำงานในอนาคต”

-ศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา และคณะ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เรื่อง “ไพรม์ บี 0051 พลัส จากสารสกัดชาเขียว สำหรับ อาหารสมอง”

-รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร บุญยืน และคณะแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เรื่อง “โปรแกรมสำหรับการวินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซมของมนุษย์เบื้องต้น”

-นายเกียรติศักดิ์ แสงอาจหาญ และคณะ แห่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร, เรื่อง “เครื่องนวดกดจุดบนฝ่าเท้าทรงโดเดคาเฮดรอนจากแฟร็กทัลห้าเหลี่ยมที่เป็นอัตราส่วนทองคำ”

-นางสาวพิมพ์บุญ บุญศรี และคณะ แห่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร, เรื่อง “การวินิจฉัยโรคทางสมองโดยใช้ภาพ CT Scan ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์”

-นายต่อตระกูล พิมพะจันทร์ และคณะ แห่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร, เรื่อง “ไอเมดิแคร์ โซลูชั่น”

-อาจารย์จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ และคณะ แห่งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม, เรื่อง “ระบบห้องน้ำอัจฉริยะระเบิดความสนุกสำหรับชีวิตวิถีใหม่”

-อาจารย์จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ และคณะ แห่งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม, เรื่อง “ชุดอุปกรณ์ช่วยออกกำลังกายในผู้ป่วยติดเตียง”

-อาจารย์จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ และคณะ แห่งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม, เรื่อง “โปรแกรมฝึกคลื่นสมองด้วยเทคนิคสะท้อนกลับ ป้องกันสมองเสื่อมและลดปัญหาความรุนแรงจากสมาธิสั้น”

-เด็กชายกร เหมรัญช์โรจน์ และคณะ แห่งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม, เรื่อง “โปรแกรมการสอนสะกดนิ้วมือในภาษามืออเมริกันโดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์”

-นายพีระวัฒน์ พันธ์นัทธีร์ และคณะ แห่งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม, เรื่อง “ชุดหมอนลดการนอนกรนเพื่อปรับสมดุลให้การนอนหลับมีคุณภาพและปลอดภัยที่สุด”

-นางสาวจ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์ และคณะ แห่งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม, เรื่อง “อุปกรณ์จัดท่าการนั่งและการยืน”

-เด็กหญิงธันยนันท์ พูนบันดาลสิน และคณะ แห่งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม, เรื่อง “ชุดทดสอบบอแรกซ์ชนิดเจล”

-นายพิรัชย์ อัศวกาญจน์ และคณะ แห่งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม, เรื่อง “สายรัดดัดหลังตรงอัจฉริยะ”

-นายจรัลรัตน์ ธรนนท์บุญส่ง และคณะ แห่งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, เรื่อง “ชุดตรวจวิเคราะห์การปะปนมะละกอดัดแปลงพันธุกรรม”

-นางสาวปิยนุช ศรชัย และคณะ แห่งสำนักงานการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), เรื่อง “คอนกรีตสำเร็จรูปผสมเถ้าปาล์มน้ำมันและใช้หินฝุ่นแทนทราย”

-ดร.ประชุม คำพุฒ และคณะแห่งสำนักงานการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), เรื่อง “เซาปา-นวัตกรรมมวลรวมสังเคราะห์จากเถ้าปาล์มน้ำมัน”

-ดร.ประชุม คำพุฒ และคณะ แห่งสำนักงานการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), เรื่อง “ผลิตภัณฑ์สารสกัด EAT ME”

-ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ และคณะ แห่งบริษัท ที.เอส.ที เฮลท์ จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เรื่อง “โสมพลังงานควอนตัมที่มีสารสำคัญสูงเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ”

-เภสัชกรหญิง ดร. พรวนิช เจริญพุทธคุณ และคณะ แห่งบริษัท เซนอินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด, เรื่อง “การพัฒนาสูตรอาหารทดแทนวัตกรรมฟาร์อินฟราเรดในโปรแกรมดูแลน้ำหนัก”

-เภสัชกรหญิง ดร. พรวนิช เจริญพุทธคุณ และคณะ แห่งบริษัท เซนอินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด, เรื่อง “สารสกัดแอปเปิ้ลนวัตกรรมฟาร์อินฟราเรดเพื่อส่งเสริมการงอกเส้นผม”

-เภสัชกรหญิง ดร. พรวนิช เจริญพุทธคุณ และคณะ แห่งบริษัท เซนอินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด, เรื่อง “ReLeep – A New Lifestyle Technology”

-เด็กชายฉัตรประภัทร บ่ายคล้อย และคณะ แห่งชมรมเยาวชนนักประดิษฐ์ไทย, และเรื่อง “โบทีน่า แอคเมลล่า เอ็นแคปซูเลทเท็ต พาทิเคิล เฟเชียว สลิฟปิ้งมาร์ค”

-นายสมัชญ์ โสขุมา และคณะ แห่งบริษัท ทีเอส อินโนเทรด จำกัด

สำหรับงาน “2021 Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2021) ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นงานที่ได้รับการสนุนจาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) หน่วยงานนานาชาติด้านการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งไต้หวัน ร่วมกับ Chizai Corporation หน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา แห่งประเทศญี่ปุ่น โดยมีนักวิจัย/นักประดิษฐ์จากทั่วโลกนำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดงในงานจำนวนกว่า 258 ผลงาน จากกว่า 15 ประเทศ

Previous post มิตรผล – กฟผ. ลุยสู้โควิด ผลิตและส่งมอบเตียงไม้ พร้อมเงิน 1 ล้าน ร่วมภารกิจสู้โควิด-19
Next post วช. มอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเด่น “ระบบซอฟต์แวร์โดรนแปรอักษร” สำเร็จรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Social profiles