น้ำดื่มคริสตัล คว้ารางวัลสุดยอดแบรนด์ทรงพลัง

Read Time:2 Minute, 51 Second

ตอกย้ำแบรนด์น้ำดื่มคุณภาพขวัญใจคนไทยด้วยคุณภาพมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

น้ำดื่มคริสตัล โดยนางปรางณี ไชยพิเดช (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลสุดยอดแบรนด์ทรงพลัง หรือ The Most Powerful Brands of Thailand 2020 จากศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (ซ้าย) อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยน้ำดื่มคริสตัลได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์น้ำดื่มที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดในกลุ่มสินค้าเครื่องดื่มประเภทน้ำดื่ม ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้

นางปรางณี ไชยพิเดช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “น้ำดื่มคริสตัล ในฐานะแบรนด์ไทย ภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับรางวัลสุดยอดแบรนด์ทรงพลังในครั้งนี้ โดยปัจจัยที่ทำให้คริสตัลประสบความสำเร็จ และเป็นน้ำดื่มคุณภาพตัวจริงที่คนไทยทั่วประเทศไว้วางใจ  เป็นผลมาจากแนวคิดของแบรนด์คริสตัล ที่มุ่งมั่นส่งมอบน้ำดื่มคุณภาพที่มีความสะอาดสดใหม่ด้วยมาตรฐานเดียวกันให้กับคนไทยทั่วประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงความผูกพันด้านอารมณ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค โดยคริสตัลเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันและทุกโมเมนต์ของคนไทย ผ่านบรรจุภัณฑ์หลากหลายขนาดให้เลือกบริโภคตามไลฟ์สไตล์ รวมทั้งการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความแปลกใหม่ให้กับตลาดน้ำดื่มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยสร้างความจดจำ สะท้อนความเป็นตัวตน และเสริมภาพลักษณ์ให้กับลูกค้า จนได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคชาวไทยทั้งประเทศ”

จากซ้ายไปขวา: นายณฤพล พงษ์พานิช ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  นางปรางณี ไชยพิเดช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

สำหรับพลังของแบรนด์คริสตัล ประกอบด้วยกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันในทุกขั้นตอนจากโรงงาน 15 แห่งทั่วประเทศ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพหลายสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ควบคู่ไปกับระบบกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพจากบริษัทในเครือไทยเบฟ การสื่อสารทางการตลาดเพื่อสร้างความชื่นชอบในแบรนด์ ผ่านการสร้างสรรค์กิจกรรมการตลาดที่โดดเด่น แตกต่าง และทันต่อเหตุการณ์ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบโดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวคิด “Crystal CARE” ที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การใช้วัตถุดิบ การผลิต การนำส่งถึงมือผู้บริโภค รวมทั้งการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเพื่อลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

ทั้งนี้ รางวัลสุดยอดแบรนด์ทรงพลังที่น้ำดื่มคริสตัลได้รับในครั้งนี้ เป็นผลจากการจัดอันดับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ เพื่อค้นหาปัจจัยที่นำไปสู่ความเป็น แบรนด์ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุด ถือเป็นงานวิจัยที่มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือตามหลักวิชาการ จัดขึ้นโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาด เสริมสร้างแบรนด์ และยกระดับความแข็งแกร่งให้แก่แบรนด์ได้อย่างยั่งยืน โดยมีเกณฑ์ในการทำวิจัยที่ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ อัตราการใช้ผลิตภัณฑ์มากกว่าแบรนด์อื่น (Usage) ความชื่นชอบในแบรนด์ (Preference) การเป็น Top of Mind แบรนด์ (Awareness) และภาพลักษณ์ของแบรนด์ในด้านต่างๆ (Image) ซึ่งถือเป็นการวิเคราะห์ความสำเร็จของแบรนด์ทั้งในด้าน Market Share, Mind Share และ Heart Share อย่างครบถ้วน โดยทำการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคอายุ 18 – 69 ปี ทั้งในกรุงเทพฯ และอีก 13 จังหวัดหลักในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย

Previous post “หัวหิน วินเทจคาร์ พาเหรด ครั้งที่ 19”คาราวานรถโบราณแห่งความทรงจำ
Next post อัลคาเทล-ลูเซ่น เอ็นเตอร์ไพรส์ เสริมทัพระบบติดตามผู้สัมผัส – Contact Tracing เพิ่มประสิทธิภาพให้โซลูชันระบุพิกัดภายในอาคาร
Social profiles